رابطه ویژگی های شخصیتی با لاغر شدن!!!

کد خبر 10514 - 1392 10 | تاریخ: 1416 روز پیش-1392/10/17 | ساعت: 14:04

دکتر هیدی هانا که یک مربی ورزش و همچنین نویسنده کتاب "راه حل هشیارانه: یک رویکرد مغزی برای عملکرد بهینه" می باشد، می گوید: "درونگرایان ممکن است فکورتر، با ملاحظه تر و کمتر تکانشی باشند، که همین مساله آنها را قادر می سازد تا تصمیمات منطقی تری بگیرند. درونگرایان بیشتر احتمال دارد که دارای ویژگی های باشند که آنها را قادر به متعهد بودن به یک رژیم غذایی و ورزش منظم بکند. البته هم رژیم غذایی و هم ورزش هر دو نیاز به خویشتن داری دارند که برای افراد تکانشی و مهیح، حفظ این ویژگی سخت است. برونگراها می بایست برنامه هایشان را در موقعیت های بیرونی پیاده کنند که به نوعی اراده آنان را ازمایش می کند. به طور مثال اگر شما قبل از رفتن به مهمانی یک میان وعده سبکی بخورید احتمال کمتری دارد که در آنجا در خوردن زیاده روی کنبد.

 


منبع : سایت ام اس ان

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 8 چند است؟

ADVERTISING