دوشنبه (7 بهمن) تولد چه کساني بود؟

کد خبر 10907 - 1392 11 | تاریخ: 1394 روز پیش-1392/11/07 | ساعت: 20:20

دوشنبه (27 ژانويه) تولد 2 بازیگر مشهور سینما است.

جيمز كرامول ( بازيگر فيلم مسير سبز )، سال 1940

1

پاتون اوسوالت ( بازيگر فيلم رتاتوري )، سال 1969
2

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 16 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر