مدل تعیین تراکم مطلوب شهری

کد خبر 10960 - 1392 11 | تاریخ: 1329 روز پیش-1392/11/09 | ساعت: 11:54
specialist photo

پوریا فریدیان

تعداد نظرات : 0

نویسندگان
مهندس اسداله کریمی؛ دکتر محمودرضا دلاور؛ دکترمحمود محمدی

تراکم شهری نامطلوب یکی از معضلات و مشکلات اساسی شهرهای امروز است و می‌تواند منشأ بسیاری از نابسامانی‌های دیگر نظیر توزیع نامتعادل خدمات شهری، ترافیک شدید، اشراف و غیره باشد. هدف این مقاله ارائه مدلی است که با استفاده از قابلیت ها و امکانات سیستم های اطلاعات زمینی و با فرض امکان شناسایی عناصر اصلی تراکم و بهره‌گیری از امکانات متعدد هندسی و توصیفی سیستم های مزبور در شفاف سازی عوامل تراکم شهری، تأثیر آنها را بسرعت و به دقت برای همه دست اندرکاران و مسئولین مربوطه آشکار و هویدا سازد. هرچند در پژوهش های قبلی در زمینه تراکم و رابطه ترافیک و فضای سبز با آن در محیط سیستم های اطلاعات زمینی موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفته ولی در ارتباط با مدلسازی سیستم های فوق در رابطه با تراکم شهری به طور خاص اقدامی چشمگیر به عمل نیامده است. مدلی که تهیه شد به روش تحلیلی با کمّی ساختن عوامل اصلی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر در تراکم شهری و نرمالیزه نمودن آنها نتایج مفیدی را در تشکیل مدل تراکم ارائه داد به صورتی که از مقایسه دو ساختار تراکم شهری در این مدل (در وضعیت موجود و مدل پیشنهادی) مزایای آن آشکار به نظر می‌رسد. علاوه بر این مدل مزبور در شهری از استان اصفهان (خمینی شهر) به صورت موفقیت‌آمیز مورد آزمایش قرار گرفت.

برای دانلود مطلب اینجا کلیک کنید


منبع : باشگاه مهندسین ایران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 9 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط شهرنشینی