زنان بیشتر از مردان از مغزخود استفاده می کنند

کد خبر 10965 - 1392 11 | تاریخ: 1392 روز پیش-1392/11/09 | ساعت: 13:23


به گزارش ديلي ميل، در اين مطالعه گروهي از دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه كاليفرنيا و مادريد تفاوت هاي ميان زنان و مردان را بررسي كردند.

محققان بطور خاص مطالعه خود را بر روي فعاليت بخشي از مغز كه ˈهيپو كامپˈ ناميده مي شود و مركز عملكرد عاطفي و حافظه است، متمركز كردند.

محققان مي گويند كه هيپو كامپ در مردان بزرگتر است و درنتيجه نورون هاي بيشتري در مغز آنها وجود دارد كه باعث افزايش هوش آنها مي شود.

اما به نظر مي رسد با اين كه در زنان هيپو كامپ كوچكتر استT ولي آنها باهوش ترند. زيرا با مصرف انرژي كمتر و استفاده از سلول هاي مغزي كمتر به همان نتيجه اي مي رسند كه مردان به آن دست يافته اند.

بنابراين دانشمندان نتيجه گرفته اند كه كارآيي مغز زنان بهتر از مردان است.

در اين مطالعه مشخص شد با اين كه مغز زنان هشت درصد از مغز مردان كوچكتر است، اما آنها از بهره هوشي برابر با مردان برخوردارند.


منبع : ایرنا

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 8 + 6 چند است؟

ADVERTISING