دوشنبه (14 بهمن) تولد چه کساني بود؟

کد خبر 11023 - 1392 11 | تاریخ: 1116 روز پیش-1392/11/14 | ساعت: 20:15

دوشنبه (3 فوريه) تولد 2 بازیگر مشهور سینما است.

وارويك داويس ( بازيگر فيلم هري پاتر )، سال 1970

1

ناتان لين ( بازيگر فيلم شير شاه )، سال 1956

2

شهاب حسيني ( بازيگر فيلم جدايي نادر از سيمين )، سال 1974

3

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 3 چند است؟

ADVERTISING