بررسي المان هاي معماري معابر و بنا هاي شهري و تاثير آن بر ترافيك

کد خبر 11081 - 1392 11 | تاریخ: 1297 روز پیش-1392/11/15 | ساعت: 13:13
specialist photo

پوریا فریدیان

تعداد نظرات : 0

نويسند‌گان:


[ غلامعلي بهزادي ] - استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت ا... آملي
[ مريم عالي نژاد ] - دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي حمل و نقل دانشگاه غير انتفاعي شمال


خلاصه مقاله:
طراحي معماري شهرها بخشي از هنر سازمان دادن به فضاي كالبدي است كه با رشته هاي مختلف علمي و هنري مانند جغرافيا برنامه ريزي شهري معماري منظر، مهندسي ترافيك و حمل و نقل روانشناسي جامعه شناسي و اقتصاد سروكار دارد بخش عمده اي ازمشكلات شهري نظير ترافيك انواع الودگي اختلالات رواني و ... ناشي ازطراحي نامناسب شهري در بخشهاي مختلف بخصوص شبكه معابر مي باشد طراحي فني و معمارانه خود ضمن زيبا كردن چهره شهر در كاهش مشكلات ترافيكي بروز خشونت ها و ساير ناهنجاري ها ي اجتماعي تاثير گذارخواهد بود. با افزايش ابعاد و وسعت كلان شهرها تركيب انواع شهرك ها و حومه ها توسعه بزرگ راه ها تركيب انواع حركت سواره و پياده افزايش سرعت در فضاي شهري توسعه ساختمان هاي بلندمرتبه توسعه و تنوع وسايل حمل و نقل و مانند اينها شرايط نويني پديد امده است كه تحقق اهداف و موازين زيبا شناختي را در سيماي شهرها بسيار دشوار كرده است علاوه بر اينها دخالت نيرومند نيروهاي اقتصادي سياسي و اجتماعي در حيات شهرهاي بزرگ از جمله عواملي است كه بااهداف برنامه ريزي هاي شهري در تضاد قرار مي گيرد. در بسياري از شهرهاي دنيا كف سازي مسيرهاي پياده سازماندهي نحوه استقرار بافتهاي شهري فضاسازي مناسب و صحيح معابر نماهاي بيروني كوچه ها خيابان ها ساختمان ها طراحي علائم شهري طراحي شبكه هاي ارتباطي چيدمان هندسي ت فضايي مسيرهاي پياده ميادين پاك ها بوستانها ورودي ها وهمين طور سازمان دادن علائم و تجهيزات محور پياده استفاده مناسب از نرده و ميله هاي راه بند تجهيز ايستگاههاي تاكسي و اتوبوس تابلوها و پلهاي عابر پياده مي تواند اثر مثبت روي شهروندان و استفاده كنندگان از محيط هاي شهري داشته باشد. دراين مقاله المانهاي معماري معابر و بناهاي شهري بركاهش مشكلات ترافيكي شهرها مورد بررسي قرار ميگيرد.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید


منبع : باشگاه مهندسان ایران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 19 + 8 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط شهرنشینی