مدل سازي و تخمين طول مفصل پلاستيك ستون هاي بتن آرمه به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي

کد خبر 11193 - 1392 11 | تاریخ: 1322 روز پیش-1392/11/16 | ساعت: 16:14
specialist photo

پوریا فریدیان

تعداد نظرات : 0


نويسنده(گان):
عليرضا مرتضايي، علي خيرالدين، 


شبكه هاي عصبي مصنوعي تا حدودي از مغز انسان الگوبرداري شده اند و همان گونه كه مغز انسان مي تواند با استفاده از تجربيات قبلي و مسائل از پيش يادگرفته، مسائل جديد را تحليل و تجزيه نمايد، شبكه هاي عصبي نيز در صورت آموزش قادرند بر مبناي اطلاعاتي كه به ازاي آن ها آموزش ديده اند، جواب هاي قابل قبول ارائه دهند و نيز مي توان از آن ها به طور نامحدود در ارائه جواب به اطلاعاتي كه قبلا با آن ها مواجه نبوده اند، استفاده نمود. به منظور ساده سازي تخمين تغييرمكان ستون هاي بتن آرمه، انحناهاي غيرالاستيك در مفاصل پلاستيك معمولا در طول ناحيه مفصل پلاستيك ثابت فرض مي شوند. بنابراين اگر طول مفصل پلاستيك شناخته شود، تغييرمكان انتهاي يك ستون را مي توان به راحتي با انتگرال گيري انحناها و برعكس بدست آورد. در اين مقاله از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تحليل و بررسي رفتار ستون هاي بتن آرمه در سطح مولفه اي، شامل تعيين طول مفصل پلاستيك، استفاده شده و نتايج قابل قبول و مطلوبي بدست آمده است. به كمك نتايج حاصل از 150 آزمايش بر روي ستون هاي بتن آرمه و مدل شبكه عصبي مصنوعي پيشنهادي مشخصات مفصل پلاستيك شامل طول مفصل پلاستيك به گونه اي ارائه شده كه با ارائه اطلاعات لازم به اين شبكه ها در زماني كمتر از چند دهم ثانيه مي توان از مشخصات مفاصل پلاستيك اطلاع حاصل نمود. داده هاي ورودي به سه دسته آموزش، ارزيابي و آزمايش تقسيم شده كه 70 درصد داده ها براي آموزش، 20 درصد براي ارزيابي و 10 درصد براي آزمايش در نظر ه مي باشند. با در نظر گرفتن خطاهاي محاسبه شده و ميزان تاثير هر يك از پارامترهاي ورودي بر طول مفصل پلاستيك، رابطه اي ارائه شده است كه با استفاده از اين رابطه مقادير اصلي اندازه گيري شده براي طول مفصل پلاستيك، بدست مي آيند.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید


منبع : باشگاه مهندسان ایران

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 6 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط شهرنشینی