تهديد محيط زيست توسط خشکسالي و گردشگران

کد خبر 11198 - 1392 11 | تاریخ: 1385 روز پیش-1392/11/16 | ساعت: 16:41

با سايه افکندن صنعت بر زندگي بشر، روند پر شتاب مدرنيزه شدن آنچنان افسار گسيخته جوامع بشري را در نورديد که تنها با گذشت چند دهه، در کنار افزايش کيفيت زندگي، حيات کره زمين را در تهديد خود قرار داد.
با نمايان شدن تاثيرات نامطلوب و خسارت بار توسعه صنعتي بر مسايل زيست محيطي و اکوسيستم طبيعي کره زمين، حفاظت از اين منابع خدادادي آنچنان ضرورت خود را به دولتها و ملتهاي سراسر دنيا شناساند که مفهوم توسعه پايدار جدي ترين گفتمان اصلي جهاني در قرن بيست و يکم شد؛ گفتماني که در توسعه کشور ما جاي خالي آن به شدت احساس مي شود.
نماد تخريب محيط زيست توسط گردشگران در کرمان منطقه محافظت شده خبر بافت و دره مديترانه اي دلفارد در جيرفت است که هم اکنون بخشهايي از اين مکانهاي منحصر به فرد محل تجمع زباله شده اند.
در اين باره خبرنگار مهر با يک فعال زيست محيطي به گفتگو نشست، محمد جهانشاهي که کارشناس ارشد منابع طبيعي است، مي گويد: در قرن اخير سطح زندگي بشر به جايگاهي رسيد که مصرف منابع به عنوان يکي از نيازهاي اوليه براي تامين ساير نيازها شکل تاثيرگذاري به خود گرفت.
برکه اي در منطقه گردشگري خبر
وي مي افزايد: در اين شرايط، در سطح بين المللي در کنفرانس هاي مختلف، ‌کشورها فصل هاي مشترکي را تجربه کردند.
جهانشاهي اظهار مي کند: سرانجام کشورهاي مختلف دنيا به صورت جمعي به يک درد مشترک رسيدند که با اين روندي که در کره زمين در پيش گرفته شده است به سمتي پيش مي رويم که بحرانها بيشتري در حال وقوع است.
وي درباره دليل اصلي اين ضرورت مي گويد: وابستگي انسان به محيط زيست غيرقابل انکار بوده و بستر توسعه و زندگي بشر محيط زيست است.
جهانشاهي در ادامه، به مفهوم توسعه پايدار اشاره و اظهار مي کند: بدين معنا که از منابعي که داريم در راستاي افزايش کيفيت زندگي در رفع نيازها به شکلي بهره برداري کنيم که حق برداشت واستفاده نسلهاي آينده را هم ببينيم.
اين محقق و پژوهشگر زيست محيطي با بيان اينکه توسعه پايدار يعني از نگاه خودخواهانه فاصله بگيريم مي افزايد: مباحث بسيار زيادي پيرامون اين مسئله به وجود آمده به خصوص کاهش مصرف سوختهاي فسيلي و تغيير رويکرد به سمت انرژي هاي منابع تجديد پذير.
حيات وحش محيط زيست کرمان
جهانشاهي درباره اثرات مصرف سوختهاي فسيلي بر کره زمين مي گويد: مصرف اين سوختها تاثير بسيار زيادي بر محيط پيرامون ما مي گذارد به ويژه کربن و دي اکسيد کربن.
وي ادامه مي دهد: اين گازها چرخه طبيعي کره زمين را بر هم مي زند که گرم شدن زمين و تغييرات آب و هوايي که دامنگير همه کشورهاي دنيا شده است نمونه اي از اين تاثيرات است.
اين فعالي محيط زيست مي گويد: بايد همه جوامع دنيا با يک همسونگري به اين مسئله، اثرات آن را کاهش دهند.
ايران جزو منحصربفردترين هاي دنياست
جهانشاهي ابراز مي دارد: قاعدتا ايران هم از اين بحث مستثني نيست چرا که ماهم جزيي از جامعه بشري هستيم.
وي مي گويد: اتفاقا در اين زمينه رفتار ما مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد چرا که ايران جزو 20 کشور پهناور دنياست.
وي اضافه مي کند: جدا از اين، کشور ما ظرفيتهاي بسيار بالايي دارد و جزو منحصربفردترين هاي دنياست.
جهانشاهي بيان مي دارد: بحث تنوع اقليمي و آب و هوايي در کشور ما از ارزشهاي ستودني است که همواره به دليل وجود اين قابليت بايد همواره به خود بباليم.
اين محقق و پژوهشگر زيست محيطي اظهار مي کند: آب، خاک و پوشش گياهي هم ظرفيتهايي است که مي توان در مسير توسعه کشور از آن بهره گرفت.
وي تصريح مي کند: به منظور شکران اين نعمتها بايد از اين منابع موجود به شکل صحيحي بهره برداري کنيم.
ارتفاعات منطقه گردشگري خبر
توجه به توسعه پايدار در مسير تحقق چشم انداز
جهانشاهي مي گويد: اين بهره برداري مطلوب نياز به برنامه ريزي مناسب دارد.
وي مي افزايد: اگر در مسيري که در راه تحقق چشم انداز در پيش گرفته ايم به بحث توسعه پايدار به طور جدي توجه شود اين مسئله علاوه بر اينکه توفيق بيشتري را به ارمغان مي آورد، مي تواند در افزايش سطح زندگي و جايگاه کشور در سطح دنيا موثر باشد.
شرايط جغرافيايي ايران؛ يک فرصت استثنايي
اين فعال زيست محيطي در ادامه به شرايط خاص جغرافيايي ايران اشاره و در اين باره اظهار مي کند: به دليل وضعيت خاص کشور، ما در بخشي از کره زمين قرار داريم که بيشترين دريافت انرژي خورشيدي را تجربه مي کنيم.

جهانشاهي ادامه مي دهد: قرار گرفتن در نوار بياباني دنيا اگرچه گرم و خشک ترين نقاط زمين را به ما داده و تبعاتي را از اين ناحيه متوجه منطقه ما کرده است اما از سوي ديگر اين يک شانس بزرگ را هم براي ما به حساب مي آيد.
وي مي گويد: اين ويژگي جغرافيايي باعث شده که بتوانيم بيشترين بهره برداري را از منابع خورشيدي داشته باشيم.
منطقه گردشگري استان کرمان
وي همچنين بيان مي دارد: به دليل شرايط توپوگرافي ايران همچنين وجود منابع آبي متنوع مثل درياها،‌ درياچه ها و تالابها و همچنين توزيع کشور در عرصه جغرافيايي و تحت تاثير بودن از جريانات اقليمي اطراف از شرايط مناسب و ظرفيتهاي غير قابل انکاري ما را بهره مند ساخته است.
وي مي گويد: اين در حالي است که به عنوان مثال اتحاديه اروپا به دنبال اين است که بخشي از انرژي خود را از مناطق پرانرژي قاره آفريقا تامين کند و براي اين کار پروسه چند ساله با اعتبار چند ميليارد يورويي در نظر گرفته تا از منابعي همچون انرژي خورشيدي نسبت به تامين انرژي خود استفاده کند.
اين محقق و پژوهشگر مي افزايد: ديگر کشورهاي پرمصرف همچون هند و يا چين هم براي توليد انرژي از منابعي به جز سوخت هاي فسيلي برنامه هاي زيادي را در دست اجرا دارند.
تامين انرژي پاک بايد دغدغه شود
جهانشاهي اظهار مي کند: کشور ما نيز با توجه به اينکه با مصرف بالاي انرژي روبروست به خصوص اينکه در توليد گازهاي گلخانه اي و نيز بهره برداري نامناسب سهم قابل توجهي را در دنيا به خود اختصاص داده ايم مي طلبد تا به شکل جدي و به عنوان يک دغدغه به اين مورد توجه شود.
جهانشاهي بهره برداري از انرژي هاي خورشيدي، بادي و آبي و همچنين بهسازي و نوسازي صنايع به خصوص تغيير فرهنگ پرمصرفي و مصرف نادرست به سمت مصرف بهينه را از جمله راهکارهاي موثر در اين خصوص برشمرده و اظهار مي کند: ظرفيتهايي مثل کوير لوت و مرکزي به عنوان شانسهاي غيرقابل گذري در کشور محسوب مي شوند که متاسفانه کمترين بهره را از آنها برده ايم.
جنگلهاي استان کرمان
کارهايي به صورت پراکنده انجام مي شود
وي در تحليل وضع موجود کشور در زمينه ايجاد توسعه پايدار مي گويد: نمي توان گفت اين مسئله در حال حاضر دغدغه نيست اما آن جريان تاثيرگذارو مشخصي که در زمينه تحقق اهداف اين مسير باشد، وجود ندارد.
جهانشاهي با بيان اينکه در حال حاضر کارهايي به صورت پراکنده در سطح کشور در حال انجام است مي گويد: نيروگاه بادي دشت نيشابور و يا توليد بخشي از انرژي از طريق سدها و يا برنامه اي که اکنون به منظور راه اندازي نيروگاههاي الکتريسيته و مراکز توليد انرژي خورشيدي در حال پيگيري است از اين قبيل اقدامات است که خوشبختانه شاهد توسعه ساليانه آن هستيم.
وي تاکيد مي کند: اما بايد با شتاب و وسعت بيشتري اين کار انجام پذيرد و اگر چه هزينه راه اندازي آن بسيار زياد است اما در برابر نقشي که اين دسته از فعاليتها در مسير پايداري چه در کشور و چه در دنيا ايفا مي کند ارزش قابل توجهي دارد.

غفلت از توسعه زيرساختهاي نرم افزاري
اين فعال زيست محيطي اظهار مي کند: در اين شرايط اما نکته اي که هنوز برنامه مشخص و تاثيرگذاري براي آن ديده نمي شود بحث توسعه زيرساختهاي نرم افزاري است.
وي ادامه مي دهد: به ويژه در زمينه مسايل فرهنگي و افزايش آگاهي جامعه نسبت به اين مقوله برنامه مشخصي وجود ندارد آن هم در شرايطي که اصلي ترين نقش بر عهده جوامع است.
کرمان تصويري از ايران
اين محقق و پژوهشگر در ادامه، به وضع موجود کرمان دراين زمينه اشاره و اظهار مي کند: اين استان به دليل شرايط خاص خود، وضعيتي مشابه کشور دارد يعني شرايط حاکم بر کرمان تصويري از ايران را در اين پهنه به نمايش گذاشته است.
جهانشاهي مي افزايد: اينکه بيش از 75 درصد اين منطقه تحت تاثير ارتفاعات و دامنه هاي آنهاست و يا وجود قله هاي بسياري با ارتفاعي بيش از 3 و يا 4 هزار متر همچنين مناطق پست و وسيعي که به عنوان گودترين چاله هاي داخلي کشور محسوب مي شوند در کنار پراکندگي استان در بيش از شش عرض جغرافيايي باعث شده اين استان يکي از متنوع ترين مناطق کشور به حساب آيد.
کوهستانهاي کرمان
تغيير مسيرهاي گردشگري ضروري است
وي مي گويد: اما وضعيت کنوني کرمان به دليل شرايط آب و هوايي که در چند سال گذشته مثل ديگر نقاط کشور، اين استان را تحت تاثير خود قرار داده، از حساسيت ويژه اي برخوردار است.
جهانشاهي ادامه مي دهد: به خصوص، خشکساليها شکنندگي محسوسي را در سطح استان ايجاد کرده که تحت تاثير آن ما شاهد در معرض تهديد قرار گرفتن بخش قابل توجهي از پوشش گياهي و نيز جانوري استان هستيم.
وي اضافه مي کند: همچنين پديده نامناسب بيابان زايي با سرعت بالايي درحال گسترش است.
اين فعال زيست محيطي بيان مي دارد: وقتي اين حساسيت و شکنندگي مشاهده مي شود بي شک در بسياري از اموراتي که در شرايط عادي به آنها مي پردازيم بايد تجديد نظر کنيم.
وي اظهار مي کند: به عنوان مثال بايد در جهت تغيير مسيرهاي گردشگري از مناطقي که از آسيب پذيري بالاتري برخوردارند به سمت مناطقي که دامنه تحمل بيشتري دارند برنامه ريزي کنيم.
جهانشاهي اضافه مي کند: همچنين مي توانيم با به کار گيري اهرم هايي همچون دريافت هزينه ورود و کاهش خدمات گردشگران را مجبور به استفاده کمتر از اين مناطق بکنيم تا زماني که شرايط مناسب شود.
اين فعال گردشگري همچنين درباره گروههاي درگير در بحث توسعه پايدار مي گويد: چون اين يک مفهوم کلي است با مشارکت همگاني تحقق مي يابد و شايد اصلي ترين راهبرد انجام وظايف به بهترين شکل و در مسير اصولي براي همه بخش ها باشد.
پرهيز از نگاه صرف به کارآيي اقتصادي منابع طبيعي

جهانشاهي به نقش ارگانهاي فرهنگي و رسانه ملي در اين زمينه اشاه و اظهار مي کند: در کنار آن، ‌برنامه ريزان کار بلد و مديران کارآمد هم نقش مهمي بر عهده دارند.
وي تصريح مي کند: بايد توجه اصلي ما در انجام هر فعاليتي به مسايل زيست محيطي باشد.
وي مي گويد: تجربه 300 ساله غرب اکنون به ما نشان مي دهد که آن نگاه صرفا اقتصادي و مصرف گرايانه به منابع طبيعي چه وضعيتي را به وجود آورده است و اين راه را به ما نشان مي دهد.
اين محقق و پژوهشگر تاکيد مي کند: نبايد در انجام فعاليت هاي مختلف صرفا به کارآيي اقتصادي منابع طبيعهي بپردازيم.
او مي گويد: اين بدين معناست که آن نگاه حاکي از ارزشگذاري در مسير پايداري را بايد جدي تر مورد توجه قرار دهيم.
جهانشاهي ادامه مي دهد: ما کشور ثروتمندي هستيم که بايد قدر اين نعمت هاي خدادادي را بدانيم و قطعا هر چه که ما بهتر و در مسير پايدارتري از منابع طبيع مان استفاده کنيم علاوه بر بهبود کيفيت زندگي همه مردم کشور درمنطقه نيز تاثير بيشتري خواهيم داشت.


منبع : مهر

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 6 + 5 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط گردشگری