نقاشی های دیدنی روی دیوارهای قدیمی

کد خبر 11289 - 1392 11 | تاریخ: 1147 روز پیش-1392/11/17 | ساعت: 22:03

نقاشی های دیدنی روی دیوارهای قدیمی

murals-street-art-graffiti-sainer-bezt-etam-cru-3

murals-street-art-graffiti-sainer-bezt-etam-cru-4

murals-street-art-graffiti-sainer-bezt-etam-cru-5

murals-street-art-graffiti-sainer-bezt-etam-cru-1

murals-street-art-graffiti-sainer-bezt-etam-cru-14

murals-street-art-graffiti-sainer-bezt-etam-cru-10.[1]

 


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 5 چند است؟