دومین همایش ملی مسايل حقوقي صنعت ساختمان

کد خبر 11525 - 1392 11 | تاریخ: 984 روز پیش-1392/11/21 | ساعت: 13:05
specialist photo

پوریا فریدیان

تعداد نظرات : 0

Legal

دومین همایش ملی مسايل حقوقي صنعت ساختمان

 «الزامات قانونی در قراردادهای ساختمانی»


زمان برگزاری همایش: 30 بهمن ماه 1392

مکان: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اهداف همايش:
-    تاکید بر نقش، اهمیت و جایگاه الزامات قانونی در قراردادهای ساختمانی
-    شناسائی عوامل موثر و میزان تاثیر آن‌ها در قراردادهای مهندسی ساختمان
-    انتقال تجارب و یافته‌های علمی، فنی و حقوقی در امر قراردادهای خدمات مهندسی ساختمان
-    توجه به آموزش و پژوهش در ارتقای کیفی متون قراردادهای مهندسی و اجرا و مدیریت آن‌ها
-    تبیین ضمانت‌ اجراهای عدم رعایت الزمات قانونی در قراردادهای ساختمانی

محورهاي همايش:
- قراردادهای ساختمانی و مقررات ملی ساختمان
2- قراردادهای ساختمانی و ضوابط شهرسازی
3- قراردادهای ساختمانی و بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست
4- قراردادهای ساختمانی و قواعد آمره حقوق مدنی
5- قراردادهای ساختمانی و قواعد آمره و حقوق تجارت
6- قراردادهای ساختمانی و حقوق کار و تامین اجتماعی
7- قراردادهای ساختمانی و مالیات‌ها

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 18 + 1 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

مطالب مرتبط رویدادهای روز