دومین همایش ملی مسايل حقوقي صنعت ساختمان

کد خبر 11525 - 1392 11 | تاریخ: 1377 روز پیش-1392/11/21 | ساعت: 13:05

Legal

دومین همایش ملی مسايل حقوقي صنعت ساختمان

 «الزامات قانونی در قراردادهای ساختمانی»


زمان برگزاری همایش: 30 بهمن ماه 1392

مکان: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اهداف همايش:
-    تاکید بر نقش، اهمیت و جایگاه الزامات قانونی در قراردادهای ساختمانی
-    شناسائی عوامل موثر و میزان تاثیر آن‌ها در قراردادهای مهندسی ساختمان
-    انتقال تجارب و یافته‌های علمی، فنی و حقوقی در امر قراردادهای خدمات مهندسی ساختمان
-    توجه به آموزش و پژوهش در ارتقای کیفی متون قراردادهای مهندسی و اجرا و مدیریت آن‌ها
-    تبیین ضمانت‌ اجراهای عدم رعایت الزمات قانونی در قراردادهای ساختمانی

محورهاي همايش:
- قراردادهای ساختمانی و مقررات ملی ساختمان
2- قراردادهای ساختمانی و ضوابط شهرسازی
3- قراردادهای ساختمانی و بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست
4- قراردادهای ساختمانی و قواعد آمره حقوق مدنی
5- قراردادهای ساختمانی و قواعد آمره و حقوق تجارت
6- قراردادهای ساختمانی و حقوق کار و تامین اجتماعی
7- قراردادهای ساختمانی و مالیات‌ها

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 3 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط رویدادهای روز