مفاهیم کارآفرینی

کد خبر 11695 - 1392 11 | تاریخ: 1402 روز پیش-1392/11/23 | ساعت: 14:37

از نظر شومپیتر،پدر نوآوری، کارآفرینی نیروی محرکه و موتور توسعه ی اقتصادی است لذا آشنایی با مفاهیم و کلیات کارآفرینی،ویژگی های کارآفرینان،آموزش کارآفرینی و مباحث مربوط به آن برای درک عمیق تر مفهوم کارآفرینی به عنوان یک اصل ضروری در حوزه ی کسب و کار اهمیت دارد. مقاله ی ذیل شما را با مبانی و مفاهیم کارآفرینی آشنا می سازد.

دانلود کنید

mafahim_va_koliat_karafariny

 

 


منبع : گردآوری از گروه کسب و کار سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 12 + 7 چند است؟

ADVERTISING