آشنایی با انواع قراردادهای کاری(1)

کد خبر 11817 - 1392 11 | تاریخ: 1194 روز پیش-1392/11/24 | ساعت: 22:11

مقدمه:

انتقال رابطه کار از سطح فردی به سطح جمعی موجب بهبود رابطه فردی کار شده است و قرارداد کار وسیله ای است که بر اساس مقررات قانونی و شرائط مندرج در پیمانهای جمعی در جهت کسب امتیاز بیشتر بکار می رود و عکس آن در هیچ موردی نمی تواند صادق باشد . اگر قرارداد نقش اخیر را بخوبی ایفاء کند همانطورکه برخی از حقوقدانان اظهار داشتند ، می توان گفت که قرارداد کار که در طول چند قرن عامل استثمار کارگر در نظام سرمایه داری به شمار می رفت براثر یک تحول سودمند موقع حقیقی خود رایافته و در مقیاس وسیعی حمایت کارگران و برقراری امتیازات به نفع ایشان و بالنتیجه موجب پیشرفت اجتماعی شده است .
استفاده از قرارداد کار ، به عنوان وسیله کسب امتیازات بیشتر ، اگر چه در عمل به کارمندان و افراد متخصص،که به علت احتیاج مبرم به کارشان می توانند شرائط خود را بکار فرما بقبولانند ، اختصاص دارد اما حتی در مورد سایر کارگران هم با توجه به مقررات قانونی که ذکر شده ، کمتر وسیله استثمار است تا حمایت زیرا به هرحال باید حاوی شرائط مساعدتری از مقررات باشد.لذا در این بخش قصد داریم کارجویان و شاغلان را با انواع قراردادهای منعقد شده آشنا سازیم:

برای دانلود کلیک کنید

قرارداد کار موقتfile


منبع : گردآوری از گروه کسب و کار سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 17 + 4 چند است؟
userPhoto 3Neshaneh
محمد می گوید :‌ 17:30:08 - 762 روز پیش

ضمن عرض ادب با عنایت به اینکه بحث قراردادها و امور حقوقی مرتبط به رشته تحصیلی شما نمیشه پیشنهاد میکنم تو حوزه تخصصی خودت فعالیت کنی تا موفق بشی

اضافه کردن نظر

ADVERTISING