فال ماه تولد(خرداد)

کد خبر 12005 - 1392 11 | تاریخ: 1193 روز پیش-1392/11/27 | ساعت: 11:03

مردان متولد خرداد

متولدين اين ماه اغلب داراي قدي متوسط بوده، خوشرو خوش زبان و صادق هستند. اينان اغلب افرادي صبور و كاردان هستند. عيب ديگران را مي‎پوشانند و از افراد حسود و برخواه دلتنگ مي‎شوند. معمولاً به ياد خدا هستند و از پدر و مادر خير و نفع مي‎برند. اينان اغلب در سينه، پشت يا چهره نشاني دارند كه برايشان نيك است و آنان را نزد ديگران عزيز مي‎كند. عموماً از راه تجارت يا كشاورزي، پول خوبي به دست مي‎آورند. برخي سفرهاي طولاني در طالع دارند كه از آن سود خواهند برد. عموماً از مادراني خوب متولد مي‎شوند. روزي حلال نصيبشان مي‎شود. اينان عموماً طبعي سرد و تر دارند. حدود دوازده سالگي با خطري مواجه مي‎شوند. اغلب در سن چهل سالگي به رفاه مي‎رسند. روزهاي يكشنبه و پنجشنبه، براي آنان خوش يمن است. در طالع اغلب اينان دو زن ديده مي‎شود كه از آنها خير و نفع مي‎برند .

زنان متولد خرداد

متولدين زن اين ماه عموماً سفيد و سرخرو و خوش قد و بالا و شوهر دوست مي‎باشند. اينان مهربان چرب زبان، گاهي خودخور و زودرنج مي‎باشند. اين زنان اغلب ميك انديش بوده و بهدوستان و خويشان نكي مي‎كنند. از حرافي و شوخي‎هاي بي‎مورد پرهيز مي‎كنند و بيشتر طالب ارتباط با افراد دانا و فهيم مي‎باشند .

اين زنان اغلب از درد شكم رنج مي‎برند كه علت آن معمولاً از سردي و خشكي است. مصرف كوبيده سنبل خطايي همراه با زيره و قرنفل، در ناشتا به اندازه يك قاشق چاپخوري، براي آنان مفيد مي‎باشد. اغلب اين افراد خال يا نشاني بر سينه دارند، كه نشان از اقبال آنهاست. اينان در اوايل زندگي رنج بسيار مي‎بينند، اما عاقبت به خير مي‎شوند. بايد غيبت را ترك كنند و از خدا غافل نشوند. زيرا اغلب از دست و زبان خودشان در رنج و عذاب هستند .

متولدين زن اين ماه مسافرت زيادي با فرزندان خود خواهند داشت. لباس‎هاي آبي و همچنين انگشتر الوان و انگشتر زمرد براي اين زنان مناسب خواهد بود


منبع : فال الموت

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 13 + 10 چند است؟

ADVERTISING