آشنایی با شرکت های کوچک و متوسطSME

کد خبر 12166 - 1392 11 | تاریخ: 1375 روز پیش-1392/11/28 | ساعت: 20:09

 شرکت های متوسط و کوچک فناور  (SME) در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرينی نقش موثری دارند. امروزه در دنيا اکثر مشاغل جديد از طريق شرکتهای نوپايی به وجود می آيند که کالا/خدمات جديدی را به بازار تجاری عرضه می کنند و با نام SME شناخته می شوند. مطالعات انجام شده بر روی عملکرد شرکت های کوچک و متوسط نوپای فناور نشان دهنده خطر آسيب پذيری اين موسسات در سالهای ابتدايی تاسيس می باشد. آسيب پذيری شرکتهای نوپا بيشتر ناشی از نداشتن تجربه کافی مديريتی، اقتصادی، تبليغاتی و بازار يابی، بالا بودن هزينه های شروع به کار، عدم سود دهی در سالهای شروع به کار شرکت، و پايين بودن سرمايه اوليه می‌باشد.
 
 مراکز رشد واحدهای فناوری، زير ساختها و خدمات پشتيبانی لازم برای کاهش ريسک شروع به کار اين شرکتهای نوپا را ارايه می کنند تا اين شرکتهای نوپا رشد يافته و بتوانند به اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری خود برسند. رهاورد و نتيجه کار مراکز رشد از حمايت از شرکت های نوپای فناور عبارت است از:

    اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصيلان دانشگاهی
    بهبود وضعيت صنعتی کشور از طريق تزريق ايده های نوی دانش محور به آن و در نتيجه افزايش توان رقابت پذيری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی
    وارد کردن سرمايه و پول به بدنه دانشگاه ها در راستای حمايت از روند تحقيقات دانشگاهی از طريق تجاری کردن نتايج تحقيقات علمی دانشگاه

برای آشنایی بیشتر مقاله ی زیر را مطالعه نمایید

SME


منبع : گردآوری از گروه کسب و کار سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 19 + 6 چند است؟

ADVERTISING