نوآورترین کشورهای جهان

کد خبر 12178 - 1392 11 | تاریخ: 1283 روز پیش-1392/11/28 | ساعت: 21:26

اگر مسابقات المپیک در زمینه نوآوری برگزار می شد شاید بسیاری انتظار داشتند که آمریکا مدال طلا و جایگاه نخست را از آن خود کند. اما این افراد باید در حدس خود تجدید نظر کنند زیرا این کشور حتی جایگاه دوم را نیز کسب نمی کند. اخیرا بلومبرگ 215 کشور جهان را برای تعیین میزان نوآوری در آنها مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش گروه بین‌الملل پول‌نیوز، هفت عامل شامل میزان پژوهش و توسعه، بهره وری، تراکم فناوری پیشرفته، تمرکز پژوهشگر، قابلیت تولید، بازده آموزش عالی و فعالیت حق ثبت اختراع در شاخص نوآوری جهانی بلومبرگ مد نظر قرار گرفته و در ادامه 10 کشور برتر در زمینه نوآوری بر اساس آن را معرفی می کنیم.
میزان پژوهش و توسعه (20 درصد): هزینه های پژوهش و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
بهره وری (20 درصد): تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل 15 ساله و بالاتر
تراکم فناوری پیشرفته (20 درصد): تعداد شرکت های دولتی فناوری پیشرفته مانند هوافضا، بیوتکنولوژی، سخت افزار، نرم افزار، نیمه رساناها، نرم افزار و خدمات اینترنتی و شرکت های انرژی تجدیدپذیر به عنوان درصدی از تمام شرکت های دولتی فهرست شده
تمرکز پژوهشگر (20 درصد): تعداد متخصصان، شامل دانشجویان دکترا، درگیر در پژوهش و توسعه در هر یک میلیون نفر
قابلیت تولید (10 درصد): ارزش افزوده تولید به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی و به عنوان یک سهم از کل ارزش افزوده تولید جهانی
بازده آموزش عالی (5 درصد): درصد نیروی کار دارای مدرک تحصیلی آموزش عالی؛ دانش آموختگان سالانه علوم و مهندسی به عنوان درصدی از نیروی کار و به عنوان درصدی از کل دانش آموختگان آموزش عالی
فعالیت حق ثبت اختراع (5 درصد): حقوق ثبت اختراع ثبت شده به عنوان درصدی از مجموع جهانی.


10. تایوان

میزان پژوهش و توسعه: هفتم
بهره وری: سی ام
تراکم فناوری پیشرفته: دوم
تمرکز پژوهشگر: پنجم
قابلیت تولید: نامشخص (داده های کافی در دسترس نبوده است)
بازده آموزش عالی: دوم
فعالیت حق ثبت اختراع: اول


9. فنلاند

میزان پژوهش و توسعه: دوم
بهره وری: دوازدهم
تراکم فناوری پیشرفته: سی و دوم
تمرکز پژوهشگر: دوم
قابلیت تولید: بیست و یکم
بازده آموزش عالی: پنجم
فعالیت حق ثبت اختراع: پانزدهم


8. سوییس

میزان پژوهش و توسعه: هشتم
بهره وری: سوم
تراکم فناوری پیشرفته: نهم
تمرکز پژوهشگر: بیست و دوم
قابلیت تولید: شانزدهم
بازده آموزش عالی: سی و پنجم
فعالیت حق ثبت اختراع: بیست و نهم


7. سنگاپور

میزان پژوهش و توسعه: هفدهم
بهره وری: پانزدهم
تراکم فناوری پیشرفته: چهاردهم
تمرکز پژوهشگر: چهارم
قابلیت تولید: چهاردهم
بازده آموزش عالی: بیست و چهارم
فعالیت حق ثبت اختراع: سی و چهارم


6. دانمارک

میزان پژوهش و توسعه: ششم
بهره وری: ششم
تراکم فناوری پیشرفته: هفدهم
تمرکز پژوهشگر: سوم
قابلیت تولید: پنجاه و ششم
بازده آموزش عالی: بیست و هفتم
فعالیت حق ثبت اختراع: چهاردهم


5. آلمان

میزان پژوهش و توسعه: نهم
بهره وری: بیستم
تراکم فناوری پیشرفته: ششم
تمرکز پژوهشگر: هفدهم
قابلیت تولید: سوم
بازده آموزش عالی: بیست و پنجم
فعالیت حق ثبت اختراع: ششم


4. ژاپن

میزان پژوهش و توسعه: پنجم
بهره وری: چهاردهم
تراکم فناوری پیشرفته: هشتم
تمرکز پژوهشگر: نهم
قابلیت تولید: ششم
بازده آموزش عالی: سی ام
فعالیت حق ثبت اختراع: سوم


3. آمریکا

میزان پژوهش و توسعه: دهم
بهره وری: دهم
تراکم فناوری پیشرفته: اول
تمرکز پژوهشگر: دوازدهم
قابلیت تولید: بیست و چهارم
بازده آموزش عالی: سی و هفتم
فعالیت حق ثبت اختراع: پنجم


2. سوئد

میزان پژوهش و توسعه: چهارم
بهره وری: هفتم
تراکم فناوری پیشرفته: پنجم
تمرکز پژوهشگر: هشتم
قابلیت تولید: بیست و دوم
بازده آموزش عالی: سیزدهم
فعالیت حق ثبت اختراع: بیست و ششم


1. کره جنوبی

میزان پژوهش و توسعه: سوم
بهره وری: سی و سوم
تراکم فناوری پیشرفته: سوم
تمرکز پژوهشگر: ششم
قابلیت تولید: دوم
بازده آموزش عالی: سوم
فعالیت حق ثبت اختراع: دوم


منبع : بانکی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 5 + 6 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط کسب و کار