باورکن

کد خبر 12203 - 1392 11 | تاریخ: 1283 روز پیش-1392/11/28 | ساعت: 23:09

برای دوست داشتن هر نفس زندگی،دوست داشتن هر دم مرگ را بیاموز

و برای ساختن هر چیز نو خراب کردن هر چیز کهنه را

و برای عاشق عشق بودن عاشق مرگ بودن را

به یاد بیاور که در این لحظه ها نیاز من به تو نیاز من به تمام ذرات زندگی است.

به من بازگرد!

به همه سوی خود بنگر و باز میگویم که مگذار زمان پشیمانی بیافریند.

پس آن پرنده های مجله ها که هرگز بی سر آغازی به نام ((ما))در اندیشه هایت پر نمیگرفتند کجا رفتند؟

من هرگز نخواستم که از عشق افسانه ای بیافرینم.

باورکننادر ابراهيمی


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ وهنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 12 + 4 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر