سنگ های شفا بخش

کد خبر 12237 - 1392 11 | تاریخ: 1282 روز پیش-1392/11/29 | ساعت: 12:11

كهربا

كهربا يا « سنگ آرامش دهنده » نوعي كريستال است كه به اعصاب شخص آرامش مي بخشد. انرژي هاي منفي را از فرد دور مي كند و او را تشويق مي كند كه زندگي را زياد سخت نگيرد. اين سنگ همچنين در طي مراقبتهاي بعد از عمل جراحي مي تواند آرامش دهنده هيجانات و عواطف باشد.

سولفيد آهن

سولفيد آهن يا « سنگ محافظ و نگهبان »‌ به شكل هاي مختلف وجود دارد. صفحات دايره شكل تا مكعب هاي مختلف سطح براق و برنجي اين سنگ ، بچه ها را به طرف خود جلب مي كند. اين سنگ شبيه آينه اي كوچك است كه انرژيهاي منفي را از بچه دور مي كند و هراس او را از اين كه مورد حمايت قرار نگيرد ، كاهش مي دهد. بچه وقتي اين سنگ را در اختياردارد حس مي كند كه از نظر جسماني در وضعيت كاملي قرار دارد و سرشار از عشق است.

چشم ببر

سنگ « چشم ببر » با لايه هاي نازك قرمز رنگي كه در آن وجود دارد هنگامي كه به سمت جلو و عقب تكان داده مي شود نور را در مسير معيني منعكس مي كند و به نظر مي رسد چشم يك ببر به شما خيره شده است! اجازه دهيد كودكتان نيروي اين سنگ را كشف كند . اين سنگ براي بچه هايي كه از نظر روحي سركوب شده اند بسيار خوب است و قواي روحي – رواني آنها را تقويت مي كند.

 


منبع : نیک صالحی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 12 + 3 چند است؟

مطالب تصادفی

ADVERTISING