فال ماه تولد(مهر)

کد خبر 12239 - 1392 11 | تاریخ: 976 روز پیش-1392/11/29 | ساعت: 12:15

مردان متولد مهر

متولدين اين ماه داراي طبعي گرم و تر هستند. عموماً خوش خلق، جوانمرد و مورد توجه مردم هستند. در قضاوت منصف بوده و هرگاه دروغ بگيند، صدمه خواهند ديد. از تجارت سود خوبي خواهد برد. اما شراكت‎ با آنهاسازگار نيست. با هر كس شراكت كنند، ضرر خواهند ديد. همچنين مال حرام با آنان سازگار نيست .

متولدين اين ماه اغلب در شكم يا سينه نشاني دارند كه نيك است. عموماً در سن 8 و 24 و 37 سالگي با خطر مواجه مي‎شوند، اگر از اين وديها بگذرند، به سن بالاي شصت و گاه تا هشتاد مي‎رسند. بعضاً در كف دست چپ و در خط عمر نقطه‎اي دارند كه علامت توقف و خطر است. با صدقه و احسان، مي‎توانند رفع خطر كنند. عيب مشخص اين افراد، زودباوري آنان است. گاه اسير نفس عماره مي‎شوند و حتي ممكن است مورد تهمت قرار بگيرند. اگر چه اغلب خويشتندار و سلط بر خود هستند. روزهاي جمعه و شنبه روزهاي خوبي براي آنان است. همچنين انگشتر ياقوت و فيروزه براي آنان مناسب است .

زنان متولد مهر

زنان متولد اين ماه عموماً خوشرو، خوش زبان، گاه پرحرف و پايبند ادا و اصلي خاص مي‎باشند. اين زنان داراي طالع نيكو مي‎باشند و در زندگي ورفاه و آسايش دست پيدا مي‎كنند. اما اينان زود خشم هستند واگر از عصبانيت خودداري نكنند، آسيب خواهند ديد. اينان به وقت عصبانيت طپش قلب پيدا مي‎كنند كه بايستي مراقب باشند .

زنان متولد اين ماه گاه دچار اضطراب و خيالات واهي مي‎شوند و اغلب بي دليل با مسرشان بدرفتري مي‎كنند. حال آن همسرشان با آنها مهربان است. اينان با سه خطر در زندگي مواجه مي‎شوند كه اگر به سلامت از آنها بگذرند، عمر طبيعي خواهند داشت. در ضمن هر گاه بيمار شوند، اغلب علت آن صفرا و بلغم خواهد بود .


منبع : فال الموت

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 5 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING