ماجرای پوشول و نوشیدنی

کد خبر 12416 - 1392 11 | تاریخ: 1368 روز پیش-1392/11/30 | ساعت: 21:36

شب شد و باز دوباره                 پوشول جاشو خیس کرده !!!        

شب شد و باز دوباره                 پوشول جاشو خیس کرده        

 آب زیاد یا چایی                        قبل از خواب گفت بیارید

مامان گفت نازنینم                   کودک دلبندم جونم

نخور آب قبل از خواب           بعد از مسواکت بخواب

اما پوشول گوش نکرد            نوشیدنی شو قایم کرد

sleeping-baby-clip-art Copy

غلط و خورد و خورد و خوابید     خواب چیزهای خوب دید

خواب دید رفته تو صحرا          میان دشت و گلها

یکهو گرگه سر رسید        پوشول کرد خودشو خیس

چشمهاشو که باز کرد       ملافه شو زود قایم کرد

دید همه جا خیس شده        تشکش پر آب شده

سرشو پایین انداخت       از خجالت گل انداخت

***

گریه کرد و قول داد       قول های خوب خوب داد

گفت به مامان نازش       مهربون و هم رازش

دیگه موقع خواب       نمی خورم زیاد آب

وقت خواب و خوابیدن     فقط موقع خوندن

بازم موقع خواب شد      نوشیدنی ها قایم شد

 

شعر از: مهناز

شب شد و باز دوباره                 پوشول جاشو خیس کرده !!!        

شب شد و باز دوباره                 پوشول جاشو خیس کرده        

آب زیاد یا چایی                       قبل از خواب گفت بیارید

مامان گفت نازنینم                   کودک دلبندم جونم

نخور آب قبل از خواب           بعد از مسواکت بخواب

اما پوشول گوش نکرد            نوشیدنی شو قایم کرد

***

غلط و خورد و خورد و خوابید     خواب چیزهای خوب دید

خواب دید رفته تو صحرا          میان دشت و گلها

یکهو گرگه سر رسید        پوشول کرد خودشو خیس

چشمهاشو که باز کرد       ملافه شو زود قایم کرد

دید همه جا خیس شده        تشکش پر آب شده

سرشو پایین انداخت       از خجالت گل انداخت

***

گریه کرد و قول داد       قول های خوب خوب داد

گفت به مامان نازش       مهربون و هم رازش

دیگه موقع خواب       نمی خورم زیاد آب

وقت خواب و خوابیدن     فقط موقع خوندن

بازم موقع خواب شد      نوشیدنی ها قایم شد

 

شعر از: مهناز


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 16 + 2 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر