تولید کود از تایرهای فرسوده وافزایش 2 برابری عملکرد گیاهان

کد خبر 12612 - 1392 12 | تاریخ: 1365 روز پیش-1392/12/04 | ساعت: 09:42

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از ضایعات تایرهای فرسوده کودی با خلوص بالا تولید کردند که عملکرد گیاه را نسبت به سایر کودهای تجاری افزایش داده است.

مجری طرح در با اشاره به مشکلات زیست محیطی ناشی از رها سازی ضایعات در محیط زیست، گفت: در بسیاری از کشورها رها سازی بازیافت نشده تایرهای فرسوده در محیط زیست ممنوع اعلام شده است از این رو اقدام به بازیافت حرارتی این ضایعات می‌شود.

وی از انجام مطالعاتی برای بازیافت این ضایعات خبر داد و اظهار داشت: در این پروژه تحقیقاتی موفق به تولید نانو کودهای پودر میکرو میکس با استفاده از ضایعات صنعتی کردیم.

مقدسی با بیان اینکه بخشی از ضایعات استفاده شده برای این نانو کود تایرهای فرسوده است، ادامه داد: با توجه به معضلاتی که این نوع ضایعات برای محیط زیست ایجاد کرده است، با استفاده از این ضایعات کودهایی با خلوص بالا تولید کردیم که نسبت به کودهای تجاری که در بازار موجود عاری از عناصر سمی و فلزات سمی است.

مجری طرح به بیان مزایای کود تولید شده پرداخت و یادآور شد: این کود نسبت به سایر کودها عملکرد گیاهان را 2 برابر افزایش داده ضمن آنکه موجب بهبود کیفیت گیاهان نیز شده است.

مقدسی، اضافه کرد: در تایرها عناصر بسیار مفیدی برای گیاه وجود دارد علاوه بر آن عناصر دیگری چون آهن، گوگرد و سیلس در ابعاد میکرو در تولید کود تولید شده نیز استفاده شد.

کلید واژه های مطلب:
نانو کود
|
سحر مقدسی
|
دانشگاه صنعتی اصفهان
|

مجری طرح با اشاره به مشکلات زیست محیطی ناشی از رها سازی ضایعات در محیط زیست، گفت: در بسیاری از کشورها رها سازی بازیافت نشده تایرهای فرسوده در محیط زیست ممنوع اعلام شده است از این رو اقدام به بازیافت حرارتی این ضایعات می‌شود.

وی از انجام مطالعاتی برای بازیافت این ضایعات خبر داد و اظهار داشت: در این پروژه تحقیقاتی موفق به تولید نانو کودهای پودر میکرو میکس با استفاده از ضایعات صنعتی کردیم.

مقدسی با بیان اینکه بخشی از ضایعات استفاده شده برای این نانو کود تایرهای فرسوده است، ادامه داد: با توجه به معضلاتی که این نوع ضایعات برای محیط زیست ایجاد کرده است، با استفاده از این ضایعات کودهایی با خلوص بالا تولید کردیم که نسبت به کودهای تجاری که در بازار موجود عاری از عناصر سمی و فلزات سمی است.

مجری طرح به بیان مزایای کود تولید شده پرداخت و یادآور شد: این کود نسبت به سایر کودها عملکرد گیاهان را 2 برابر افزایش داده ضمن آنکه موجب بهبود کیفیت گیاهان نیز شده است.

مقدسی، اضافه کرد: در تایرها عناصر بسیار مفیدی برای گیاه وجود دارد علاوه بر آن عناصر دیگری چون آهن، گوگرد و سیلس در ابعاد میکرو در تولید کود تولید شده نیز استفاده شد.


منبع : مهر

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 1 + 6 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط گردشگری