چه چیز انسان را زیبا میکند؟!

کد خبر 12679 - 1392 12 | تاریخ: 1367 روز پیش-1392/12/04 | ساعت: 14:36

 

استاد از شاگردان خود پرسید
بنظر شما چه چیز انسان را زیبا میکند؟
هر یک جوابی دادند
یکی گفت چشمان رنگی
دومی گفت قدی بلند
و دیگری گفت پوستی سفید
دراین هنگام استاد 2 لیوان از کیفش دراورد یکی زیبا و بلورین و دیگری ساده و سفالی
سپس در هر یک چیزی ریخت و رو به شاگردان گفت:در لیوان زیبا و بلورین زهر ریختم و در لیوان سفالی آبی تازه و گوارا
و از شاگردان پرسید کدام را انتخاب میکنید؟
همگی به اتفاق گفتند لیوان سفالی را !
استاد گفت می بینید؟زمانی که حقیقت درون لیوان ها را شناختید ظاهر برایتان بی اهمیت شد!!

صورت زییا پیر می شود...  اندام زیبا تغییر می کند... اما یک انسان خوب همیشه انسانی خوب خواهد بود.


منبع : گرداوری گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 5 + 2 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر