ترجمه اهنگ زیبای mahi ve از فیلم kal ho na ho

کد خبر 13031 - 1392 12 | تاریخ: 1366 روز پیش-1392/12/06 | ساعت: 21:29

ترجمه اهنگ زیبایmahi ve از فیلم kal ho na ho

smb7vitz

Mahi Ve

ماهی وه ماهی وه دتس وی ماهی وه.....اوه عشق من راهش اینه عشق من

تره ماته جومر دامکه.....از پیشونیت زیور الات آویزون شده

تره کانون بالی چمکه هی ره....از گوشهات گوشواره اویزون شده

ماهی وه....عشق من

تره هاتون کانگنا کانکه.....توی دستهات النگوهات جرینگ جرینگ صدا میدن

تره پایرون پایل چنکه هی ره.....از پا بندهات صدای سنج میاد

ماهی وه....عشق من

نینون سه بوله ربا ربا....چشمهات میگن قدرت خدا

مان مین دوله ربا ربا.....دلت میخونه قدرت خدا

امریت گوله ربا ربا....شيفتگي قدرت خدا

جیند ماهی وه سونی سونی آجا ماهی وه.....تو همونی اون خوشگله

اوری بادی سی سونی آجا واهی وه....همه بخونن,تو همونی اون خوشگله

دتس وی ماهی وه....راهش اینه عشق من

ا تری آنکن کالی کالی....چشمهات تیره است

ترا گورا گورا موخدا هی ره....تو هم صورتت لطیف و جذابه

ماهی وه....عشق من

تری رنگات جایسه سونا....مال تو درخشش طلا رو داره

تو چاند کا جایسه توکدا هی ره.....مثل ماه قشنگی عشق من

ماهی وه....عشق من

تره گال گالابی ربا ربا....گونه های سرخت قدرت خدا

چال شرابی ربا ربا....قدمهای مستانه ات قدرت خدا

دیل کی خرابی ربا ربا....دلم را برد قدرت خدا

جیند ماهی وه سونی سونی آجا ماهی وه.....تو همونی اون خوشگله

اوری بادی سی سونی سونی اجا ماهی وه....همه بخونن تو همونی همون خوشگله

بارسه رنگینی کالین هی ماهکی بینی بینی....این دوش رنگهاست.شکوفه ها بوی خوب عطر پخش میکنند

باجه من مین هالکه هالکه شهنا ره.....توی دل شهنایی مینوازه

جیتنه هی تارین آنچال مین آگایه ساره.....الان همه ستاره های آسمون برای منه

دیل نه ایسه هی لی آنگدایی ره.....دلم به طرف اونها پر میکشه

هی توجو آیی سجکه مهندی رچکه.....اون تویی که لباسهات رو پوشیدی و دستهایت رو با حنا تزیین کردی

چال باچکه او سونیه....جلوی پات رو نگاه کن خوشگله

دیل کیتنو کاکایه داجکو او سونیه.....دل آدمهای اینجا از طپش ایستاد خوشگله

چاندا مری چاندا توجه کایسه مین یه سامجهاون.....اوه ماه من چطور بهت بگم؟

موجه لاگتی هی تو کیتنی پیاری ره.....که چقدر دوستت دارم

او خوشیان جیتنی هین سب دوند دونکه لاون....دنبال همه شادیها گشتم و پیداشون کردم

تری دولی که سنگ دون سری ره....تا تو گهواره ات همراهیت کنند

هی توجه آیه ساکه مهندی رچکه.....اون تویی که لباسهات رو پوشیدی و دستهات رو با حنا تزیین کردی

چال باچکه او سونیه....جلوی پات رو نگاه کن خوشگله

دیل کیتنو کا کایه داجکا او سونیه....دل آدمهای اینجا از طپش ایستاده خوشگله

تره ماته جومر دامکه....از پیشونیت زیور الات آویزون شده

هی تره هاتون کانگنا کانکه....توی دستهات النگوهات جرینگ جرینگ میکنن

تره پایرون پایل چانکه هی ره....از پابندهات صدای سنج میاد

نینون سه بوله ربا ربا....چشمهات میگن قدرت خدا

مان مین دوله ربا ربا....دلت میخونه قدرت خدا

آمریت گوله ربا ربا.....شيفتگي قدرت خدا

ماهی وه....عشق من


منبع : گرداوری از گروه فرهنگ هنر 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 1 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر