آدمی را می توان شناخت...

کد خبر 13355 - 1392 12 | تاریخ: 1360 روز پیش-1392/12/10 | ساعت: 12:04

 

آدمی را می توان شناخت:
از کتابهایی که می خواند
و دوستانی که دارد
و ستایشهایی که می کند
و لباسهایش و سلیقه هایش
و از آنچه خوش نمی دارد
و از داستانهایی که نقل می کند
و از طرز راه رفتنش
و حرکات چشمهایش
و ظاهر خانه اش و اتاقش؛
زیرا هیچ چیز بر روی زمین مستقل و مجرد نیست،
بلکه همۀ چیزها تا بی نهایت با هم پیوند و تاثیر و تاثّر دارند.

نوشته R.W.Emerson
ترجمه حسین الهی قمشه ای

 


منبع : برگرفته از کتاب در قلمرو زرین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 7 + 3 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر