چه کسی می آید با من فریاد کند ؟

کد خبر 13356 - 1392 12 | تاریخ: 1269 روز پیش-1392/12/10 | ساعت: 12:32

مشت می کوبم بر در
پنجه می سایم بر پنجره ها
 من دچار خفقانم خفقان
 من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم
 آی
با شما هستم
این درها را باز کنید
من به دنبال فضایی می گردم
لب بامی
 سر کوهی دل صحرایی
که در آنجا نفسی تازه کنم
آه

_20120829_1208183697 Copy
 می خواهم فریاد بلندی بکشم
که صدایم به شما هم برسد
من به فریاد همانند کسی
که نیازی به تنفس دارد
 مشت می کوبد بر در
پنجه می ساید
بر پنجره ها
محتاجم
 منهموارم را سر خواهم داد
چاره درد مرا باید این داد کند
از شما خفته چند
چه کسی می اید با من فریاد کند ؟ 

"فریدون مشیری"


منبع : جس جو

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 6 + 3 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر