کلمات الهامبخش

کد خبر 13476 - 1392 12 | تاریخ: 1359 روز پیش-1392/12/11 | ساعت: 11:10

رنج و عذاب ما زمانی آغاز می شود که نتوانیم اوضاع و شرایط کنونی زندگی خود را بپذیریم. این بدان معنا نیست که شما خواسته هایی از خزانه پر نعمت آفرینش نداشته باشید.فقط باید الگوهایی را که از حرص بر می خیزد را رها کنید.

-زندگی ملال آور نیست، اما شماری از مردم کسالت را بر می گزینند. ملال انتخابی و اختیاری است...

- احساس پشیمانی دایم از اعمال ناروای ما گذشته و احساس نگرانی از رویدادهای احتمالی آینده از مخرب ترین احساسات منفی انسان به شمار می رود.

- به هر کاری که دست زدید؛ نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید.

- آنچه زنده را از مرده متمایز می کند، رشد و بالندگی است.

 


منبع : جوانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 9 + 10 چند است؟

ADVERTISING