انواع سازها

کد خبر 13662 - 1392 12 | تاریخ: 1356 روز پیش-1392/12/12 | ساعت: 23:26

سازها بسيار متنوع و مختلف هستند و براى اينکه بهتر شناخته شوند آنها را به چند دسته تقسيم کرده‌اند.
۱. سازهاى بادى يعنى سازهائى که صداى آنها به وسيلهٔ دميدن هوا يا فوت کردن ايجاد مى‌شود و اين سازها خود سه نوع هستند.
- اول سازهاى بادى چوبى که از چوب يا نى و خيزران ساخته شده‌اند مانند نى ـ سر تا فلوت ـ قره‌نى ـ هوبوا ـ باسون يا فاگوت و غيره..

653042_rAHOoUVg []
- دوم سازهاى بادى و مسى و برنجى مانند انواع شيپور ـ ترومپت ـ تروميون ـ کر و غيره

url []
-سوم سازهائى که داراى لوله‌هاى متعدد و کوتاه و بلند هستند و در نتيجهٔ دميدن صدا در لوله‌ها يا زبانه‌ها صدا در لوله‌ها يا زبانه‌ها صداهاى مختلف ايجاد مى‌شود مانند ارک ـ آکوردئون ـ نى‌انبان و ساز دهنى و غيره.

akardeon []

۲.دسته دوم سازهاى مضرابى ناميده مى‌شوند که به وسيله مضراب يا آلتى شبيه به آن به صدا مى‌آيند. مانند تا ـ سنتور ـ عود ـ ماندولين ـ گيتار ـ پيانو و غيره

kj []

۳. دسته سوم سازهاى ضربى نام دارند مانند انواع طبل و دايره و تمبک و از اين قبيل.

khk []

۴. دسته چهارم سازهاى آرشه‌اى نام دارند مانند ويولن ـ ويولن آلتو ـ ويولن سل ـ ويولون کنترباس ـ کمانچه و امثال آنها.

[]
     


منبع : ویستا

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر