طالع بینی سال ببر

کد خبر 13665 - 1392 12 | تاریخ: 1356 روز پیش-1392/12/12 | ساعت: 23:39

دلير و بي پروا
ببر يك عصيانگر و شورشي ناراضي است، او با شتاب زدگي خاص خودش، هميشه عليه قدرت هاي برتر طغيان مي كند و سركشي و نارضايتي با خونش در آميخته است. ببر دوست دارد سردمدار باشد؛ ولي متاسفانه شايستگي و برازندگي رهبري را ندارد. او هميشه اولين كسي است كه شعار حركت كردن مي دهد. اما در كسب و كار، عشق و جنگ، احتياط حكم مي كند كه ديگران كوركورانه از او پيروي نكنند و حتي گاهي او را از حركت باز دارند.

راه افتادن به دنبال ببر، مي تواند شروع فاجعه اي بزرگ باشد. او هميشه در پي ماجراجويي است و گاه خواسته هايي غير منطقي و دور از احتياط و بدون مسؤوليت دارد؛ اما ايستادگي در برابر ببر نيز بسيار مشكل است؛ زيرا شخصيت گيرايي دارد و ظاهر نافذ و پرهيبتش نمود ويژه اي به او مي بخشد. مردم خواه نا خواه به او احترام مي گذارند و حتي دشمنان او نيز از اين قاعده بر مستثني نيستند. ببر دوست دارد همه از او اطاعت كنند؛ اما از اين كه خود فرمانبردار كسي باشد، بيزار است و هيچ كس را شايسته آن نمي داند كه به او دستور بدهد. ببر اگر بتواند پيش از دست زدن به هر كاري اندكي بينديشد و به نصايح اطرافيان گوش فرا دهد، قطعاً به موفقيت هاي چشم گيري خواهد رسيد.

ببر بنا بر روحيه جنگ جويي خود، با خشونت و بي باكي، به هر قيمت، بر سر اعتقاداتش پا فشاري مي كند، او سر سخت، لجوج و همواره ستيزه جوست.

هر چند ببر گاهي خودخواه است؛ اما مي تواند دست و دلباز، با سخاوت و حتي ايثار گر هم باشد. هميشه به ياد داشته باشيد كه ببرها باريك بين و تيز هستند و به كسي اعتماد نمي كنند.

ببر هميشه جوياي رهبري، با وضع موجود در ستيز و با قدرت حاكم در كشمكش است و از تمام افرادي كه به دنبال زندگي آرام و بي دردسر هستند، نفرت دارد.

جاي تعجب اينجاست كه هنگام اخذ تصميم هاي مهم دچار شك و ترديد مي شود و چندان اين دست و آن دست مي كند كه ديگر كار از كار گذشته باشد. رفتار او به عنوان يك فرمانده نظامي يا سرپرست واحد صنعتي، در خور تحسين است.

چه بسا ببر مجرمي مخوف از كار درآيد؛ زيرا به كارهاي خطرناك و پر هيجان علاقه مند است. خانم ببرها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. آنها اغلب در راه اصلاح طلبي و سنّت شكني پيش قدم مي شوند و براي آنچه درست مي پندارند،‌ مبارزه مي كنند.

ببر حرص چنداني به مال و ثروت ندارد؛ اما ممكن است پول زيادي به دست بياورد. او بيش از ديگران اهل عمل است،‌ و بخت نيز با او يار است؛ زيرا مادر روزگار چنين فرزنداني كمتر بزايد ( ملكه اليزابت دوم در سال 1926 « سال ببر » به دنيا آمد و هيچ كس فكرش را هم نمي كرد كه او روزي به سلطنت برسد. )

در حقيقت او جنگجويي تيزبين، زودرنج و درون نگر است. ببر هر گاه درگير مسائل بزرگ عشقي شود، آن قدر پر شور و حرارت مي شود كه به ندرت ممكن است شادي هاي عشق را لمس و درك كند. خانم ببرها نيز ممكن است تجربه ها و ماجراهاي عشقي فراواني داشته باشند كه اغلب پايان خوشي ندارد.

ببر مي تواند با اسب درستكار زندگي آرام و خوشي داشته باشد. زندگي مشترك ببر و اژدها - كه آميزه اي از قدرت و آينده نگري است - بسيار پر شور و جالب خواهد بود. سگ نيز در فراز و نشيب زندگي در كنار ببر باقي مي ماند و او را در رسيدن به آرمان هايش ياوري مي كند.

ببر بايد از مار حسابگر و دور انديش و نيز از ميمون آزار دهنده و موذي دوري كند. ميمون ماهرانه ببر را در عرصه عشق و كار بازيچه دست خود قرار مي دهد و ممكن است باعث آزار او شود.

گاو هم نمي تواند با ببر به سر برد؛ زيرا قوي تر از ببر است و به او مي تازد تا نابودش كند. اگر گاو و ببر زير يك سقف زندگي كنند؛ بهتر است ببر پيش از نابود شدن خانه را ترك كند.

گربه نيز هرگز نمي تواند با ببر در يك خانه به سر برد. افسانه اي چيني مي گويد كه روزي گربه براي اذيت كردن ببر از بلندترين شاخه هاي درختي بالا مي رود و ببر به خاطر وزن سنگين خود از عهده صعود بر نمي آيد و گربه به هدف خود مي رسد . با اين حال، گربه و ببر يك ديگر را خيلي خوب درك مي كنند زيرا در واقع هر دو از تيره گربه سانان هستند.

دوران كودكي ببر آرام و بي دردسر خواهد گذشت اما دوره دوم زندگي او با خطرات و هيجان همراه خواهد بود. در اين دوره از زندگي، ببر با مشكلات مالي، خانوادگي، عاطفي و ازدواج دست به گريبان است. هر چند هيچ يك از اين مشكلات او را از پا در نخواهد آورد اما اگر با مهارت آنها را از سر راه بر ندارد چه بسا كه پيامد آن در دوره سوم زندگي برايش مشكل ساز شود. اگر ببر از عهده حل مشكلات بر آيد و به پيري برسد،‌روزگار كهنسالي را با آرامش و آسايش سپري خواهد كرد.

اين كه ببر در روز يا شب متولد شده باشد، در چند و چون سرنوشتش تاثير بسزايي دارد. ببرهاي شب، به خصوص آنهايي كه نيمه شب به دنيا آمده باشند تا اندازه اي از گرفتاري هاي زندگي مصون خواهند بود و نسبت به ببرهايي كه در روز، به ويژه نيمه روز متولد شده اند، زندگي بي دغدغه تري خواهند داشت. به هر حال، زندگي ببر پر از ماجرا و خطر است و تفاوت در ساعت زاده شدن زندگي راحت و آساني براي او به ارمغان نخواهد آورد؛ اما ببر از آن بيدها نيست كه با اين بادها بلرزد و اساساً راه ديگري ندارد. او خواهان تحولات گوناگون، هيجان، شور و حرارت است و زندگيش نيز به همين صورت خواهد بود. ماجراجويي بارها او را به خطر كردن در زندگي خواهد كشاند. چه بسا كه با مرگي ناگهاني و دلخراش از دنيا برود.

با همه آنچه گفته شد، ببر در فرهنگ مردمان مشرق زمين، نماد خوش اقبالي و كاميابي است و هيچ كس به اندازه او بهره از كام دل بر نمي گيرد.

ببر براي آسيايي ها شگون دارد و تداعي كننده قدرت برتر و نماد آسودگي و امنيت در زندگي انسان هاست. وجود يك ببر در خانه، احتمال بروز دزدي، آتش سوزي و آزار ارواح خبيث را به حداقل مي رساند.

اگر دو ببر سر همسري داشته باشند، سرانجام يكي از آنها مجبور شود خانه را ترك كند

 

افراد مشهور متولد سال ببردر ميان متولدان اين سال، به شخصيت هايي استثنايي بر مي خوريم. مشهورترين زنان متولد اين سال لولا مونتز، ايزادورا دونكن، اميلي برونته و مريلين مونرو هستند كه هر چهار نفر در جواني و به مرگي مرموز و دردناك از دنيا رفته اند.

از مردان متولد سال ببر، مي توان به روبسپير، بايار و سن فرانسوا اشاره كرد.

در ميان متولدين اين سال - به جز آنهايي كه زندگي شان كوتاه بوده است - به جنگجوياني بزرگي همچون مولوتوف، هوشي مينه، لويي كارل ماركس، آيزنهاور، بوليوار و ژنرال دوگل و نيز اندك هنرمنداني مانند بتهوون - كه سر شار از شور و حرارت بوده - بر مي خوريم.

ماركوپولو، تيبريوس سزار،‌ چارلز ليندبرگ، سن دومينيك و آلك گينس نيز در سال ببر زاده شده اند.

مشاغل مناسب متولد سال ببرسركارگر، فرمانده چتربازان، سردسته تبهكاران، وزير، رئيس جمهور، گاوباز، راننده مسابقات اتومبيل راني، بدل كار سينما، رئيس هيات اكتشاف، رهبر نظامي، مرد سياست، سردسته مزدوران ... و هر شغل ديگري كه عنوان رياست و رهبري داشته باشد، حتي رئيس قبيله سرخ پوستان

متولدين ماههاي سال ببر

فروردين

ببر دو موتوره! او مي تواند ديوار صوتي را بشكند؛ مراقب او باشيد

ارديبهشت

ببر متعادل! هر چند در مسايل احساسي تا حدودي زياده روي مي كند.

خرداد

ببر وحشي! كارهايش احمقانه است و از كارهاي خود خشمگين مي شود

تير

ببر نازك نارنجي! در واقع او يك گربه ملوس بزرگ است.

مرداد

راضي به ببر بودن نيست و خود را شير مي داند

شهريور

ببر منطقي و اهل عمل! او هر چه را كه بخواهد به دست مي آورد

مهر

ببر اهلي! او براي همكاري ساخته شده است

آبان

ببري با شخصيت مبهم! باور كردنش مشكل است اما در هر كاري! موفق خواهد شد!

آذر

يك ببر واقعي! او مي تواند بيش از اندازه پيش برود

دي

ببر متفكر! او از بروز سوانح و ناكامي ها براي خود جلوگيري خواهد كرد

بهمن

ببر تيز هوش! او راه بر قراري تعادل بين فكر و عمل را خواهد يافت

اسفند

ببر ديوانه و عصباني! او به دنبال تفريح و بازيگوشي مي رود اما خطرناك هم هست، به خصوص براي خودش

 


رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال ببر

موش

آينده اي ندارد. خانم ببر مدام خواب زندگي شيرين را مي بيند و موش بيچاره براي جلب رضايت او، خود را به هر دري مي زند.

گاو

غير ممكن است. آنها نمي توانند با هم زندگي كنند، چون گاو ببر را از بين خواهد برد. در مجموع خانم ببر آرامش نخواهد داشت.

ببر

حتي اگر بتوانند با هم سازش كنند - كه احتمالش زياد است - زندگي اين دو زير يك سقف توصيه نمي شود.

گربه

مشكل است. خانم ببر درونگرا و آقاي گربه لوده و زود جوش است.

اژدها

بله، حتي اگر مشكلاتي وجود داشته باشد. اژدها مي داند كه چگونه ببر را متقاعد كند و ببر به نصايح او - حتي اگر درست نباشد - گوش مي كند.

مار

ديد اين دو نسبت به همه چيز كاملا متفاوت است. مشكل مي توان پي برد كه چه در سر دارند.

اسب

چرا كه نه؟ اگر خانم ببر خواهان پيشرفت باشد، اسب از زندگي آرام و تفاهم آميز، لذت خواهد برد

بز

واي ... بي شك ببر عاقبت بز را خواهد بلعيد

ميمون

بي دردسر نيست. ممكن است ميمون، خانم ببر را منحرف كند!

خروس

نه، خانم ببر تحمل ناداني و حماقت خروس را ندارد و به همين دليل، مغرضانه رفتار مي كند.

سگ

بله، اگر چه اين رابطه كمي احمقانه و عجيب به نظر مي رسد؛ اما واقعيت اين است كه هر دوي آنها تا حدودي در تخيلات خود زندگي مي كنند.

خوك

چرا كه نه؟ البته تا وقتي كه خانم ببر، ناخواسته و ندانسته، از جنبه هاي مثبت وجود خوك سو ء استفاده نكند.

 


رابطه دوستي متولدين سال ببر با سالهاي

موش

حرفش را هم نزنيد! ببر ايده آليست و موش گرايشاتي كاملاً مادي دارد

گاو

خدا نكند! بهتر است چشمشان به يك ديگر نيفتد؛ چون هر دو دچار سوء هاضمه مي شوند!

ببر

شايد بتوانند به هم در مسابقات اتومبيل راني شركت كنند، دور دنيا سفر كنند و انقلاب جديدي را شروع كنند، اما هرگز نمي توانند با هم در يك خانه زندگي كنند!

گربه

آنها يك ديگر را خوب مي فهمند، اما گربه ببر را جدي نمي گيرد و باعث رنجش او مي شود

اژدها

بله، آنان يك ديگر را مي ستايند و در مجموع، به درد هم مي خورند

مار

نه، اين رابطه شبيه گفت و گوي كر و لال ها خواهد بود.

اسب

آنها تمام شب به بحث و جدل مي پردازند؛ اما به واقع، شيفته يكديگرند

بز

قضاوت در رابطه اين دو مشكل است. هر چه از ذهن بز مي گذرد، ببر آنها را به مرحله عمل در مي آورد.

ميمون

جذابيت و فريبندگي ميمون ببر را به خود جلب مي كند؛ هر چند به نفع هر دوي آنهاست كه اين دوستي عميق نشود.

خروس

هيچ گاه سعي نمي كنند با يك ديگر آشنا شوند چرا كه فكر خوشايندي نيست

سگ

دوستي محكم تر از اين غير ممكن است.

خوك

بله، به خوبي با هم سازش مي كنند؛ اما خوك بايد محتاط باشد.

 

رابطه شغلي متولدين سال ببر با سالهاي

موش

موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولي خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غير اين صورت، ببر ميدان را خالي مي كرد!

گاو

شراكتي مصيبت بار است و گاو سعي خواهد كرد تا ببر را كنار بگذارد

ببر

توصيه نمي شود؛ اگر اين دو در كنار هم باشند؛ موقعيت شان به خطر خواهد افتاد؛ پس بهتر است از هم دوري كنند

گربه

امكان پذير است. گربه مي تواند براي ببر مفيد واقع شود. اين دو كامل كننده يكديگرند؛ چرا كه ببر جسور و بي باك و گربه محتاط است

اژدها

شراكتي با ارزش بين دو موجود جاه طلب است. اژدها به جاي هر دو خواهد درخشيد

مار

بله، اين دو هرگز به توافق نخواهند رسيد

اسب

بله، ارتباط ميان اين دو بسيار بغرنج و مخاطره آميز اما مفيد است.

بز

ببر هنگام قضاوت درباره بز كاملا منصف و شكيباست؛ اما بز هنگامي كه رو در روي ببر قرار مي گيرد خويشتن داري خود را از دست داده، خشمگين مي شود

ميمون

ببر بايد مراقب حيله گري هاي ميمون باشد و ميمون نيز بايد از قدرت ببر پرهيز كند

خروس

هرگز و هرگز امكان پذير نيست! خروس كجا، ببر كجا! خروس خيلي زود ببر را خسته خواهد كرد.

سگ

اين دو مي توانند هر كاري را با هم انجام دهند؛ به جز همكاري شغلي

خوك

سخاوت ببر بسيار زياد است و توجه ندارد كه براي خوك خطري بزرگ و هميشگي به شمار مي آيد.

 


ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال ببر و فرزندان متولد سال

موش

ببر نمي تواند نسبت به كارهاي موش بي تفاوت باشد.

گاو

بهتر است ببر فكر چاره كند با از دست گاو - كه درصدد نابودي اوست - خلاص شود؛ در غير اين صورت ببر صدمه خواهد ديد

ببر

دو ببر نمي توانند با هم زير يك سقف زندگي كنند. بهتر است پدر يا مادر ببر در سال ببر از بارداري جلوگيري كنند

گربه

بچه گربه به ظاهر مطيع؛ ولي در واقع شيطان و شرور است

اژدها

ارتباط خوبي است و باعث آشكار شدن مثبت ترين جنبه هاي وجود بچه مي شود

مار

مار مي كوشد تا با ببر به تفاهم كامل برسد؛ اما موفق نمي شود. بين مار و ببر سو ء تفاهم كامل وجود دارد.

اسب

بين اين دو موجود قوي درگيري هايي ايجاد مي شود؛ ولي عشق فراوان و احترام متقابل نيز وجود دارد.

بز

بز - كه اغلب تنبيه مي شود - نمي تواند در چنين محيط خشك و منضبطي رشد و استعداد هايش را شكوفا كند

ميمون

ميمون اغلب ببر را مسخره مي كند؛ اما بايد مراقب باشد كه بيش از حد شوخي نكند!

خروس

جوجه كوچك از عهده ببر بر نمي آيد؛ اما ببر دمار از روزگار خروس جوان در مي آورد

سگ

ارتباطي بي نظير و آرامش بخش است. اين هماهنگي و تفاهم كامل تا هنگام بروز وقايع ناگوار، ناكامي ها، و حتي تا لحظه مرگ پايدار خواهد ماند.

خوك

حتي اگر ببر لجوج و خود راي باشد، خوك با سخاوت و بزرگواري، او را خواهد بخشيد


منبع : پرشین فال

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 3 چند است؟

ADVERTISING