قیمت تبلت 13 اسفند

کد خبر 13751 - 1392 12 | تاریخ: 1357 روز پیش-1392/12/13 | ساعت: 16:04

قیمت انواع تبلت 92/12/13

Samsung                                        
مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 16 8 850,000
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 8 7 ---
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 16 7 800,000
Galaxy Note 10.1 2014 Edition 16 10.1 1,800,000
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB 16 10.1 1,355,000
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB 32 10.1 1,549,000
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB 64 10.1 1,700,000
Galaxy Note 8 N5100 16 8.0 1,140,000
Galaxy Note 8 N5110 16 8 1,040,000
Galaxy Tab 3 P3200 8 7.0 769,000
Galaxy Tab 3 P3200 16 7.0 900,000
Galaxy Tab 3 P5200 16 10.1 1,150,000
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 8 7 ---
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G 16 8.0 ---
Galaxy Tab 2 P3100 8 7.0 800,000
Galaxy Tab 2 P3100 16 7.0 ---
Galaxy Tab 2 P3100 32 7.0 ---
Galaxy Tab 2 P3110 8 7.0 ---
Galaxy Tab 2 P5100 16 10.1 ---
Galaxy Tab 2 P5100 32 10.1 ---
ATIV Smart PC 500T 64 11.6 ---
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US 64 11.6 ---
Galaxy Tab P6800 16 7.7 ---
Galaxy Tab P6800 32 7.7 ---
Galaxy Tab P7500 16 10.1 ---
Galaxy Tab P7500 32 10.1

 

Apple
مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )                قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi 16 7.9 1,300,000
iPad mini 2 WiFi 32 7.9 1,600,000
iPad mini 2 WiFi 64 7.9 2,000,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 16 7.9 1,700,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 32 7.9 1,930,000
iPad mini 2 WiFi + 4G 64 7.9 2,200,000
Apple iPad Air + 4g 32 9.7 2,270,000
Apple iPad Air + 4g 64 9.7 2,550,000
Apple iPad Air + 4g 16 9.7 1,950,000
Apple iPad Air 16 9.7 1,550,000
Apple iPad Air 32 9.7 1,850,000
Apple iPad Air 64 9.7 2,150,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 16 9.7 1,500,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 32 9.7 1,740,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 64 9.7 1,950,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi 128 9.7 2,550,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 1,940,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 2,350,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 2,600,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G 128 9.7 2,850,000
iPad mini WiFi 16 7.9 1,020,000
iPad mini WiFi 32 7.9 1,380,000
iPad mini WiFi 64 7.9 1,580,000
iPad mini WiFi + 4G 16 7.9 1,500,000
iPad mini WiFi + 4G 32 7.9 1,840,000
iPad mini WiFi + 4G 64 7.9 2,100,000
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 16 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 32 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi 64 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 64 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 32 9.7 ---
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G 16 9.7 ---

 

Asus
مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Memo Pad HD7 16 7.0 520,000
Fonepad ME371 8 7.0 ---
Fonepad ME371 16 7.0 ---
Fonepad ME371 32 7.0 ---
Google Nexus 7 8 7 ---
Google Nexus 7 16 7 ---
Google Nexus 7 32 7 665,000
Google Nexus 7 3G 32 7 ---
Memo Pad ME172V 8 7.0 430,000
Memo Pad ME172V 16 7.0 500,000
Eee Pad Transformer TF300T 32 10.1 1,500,000
Eee Pad Transformer TF300T + Dock 32 10.1 2,100,000
Eee Pad Transformer TF300TG 32 10.1 1,730,000
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock 32 10.1 1,950,000
Eee Pad Transformer TF101 + Dock 32 10.1 1,450,000
Eee Pad Slider 32 10.1 1,270,000
PadFone 2 32 10.1 1,850,000
PadFone Infinity 32 10.1 2,590,000
Transformer Pad Infinity TF700T 64 10.1 2,750,000
Transformer Book TX300 128 13.3 5,000,000
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16 10.1 1,620,000
Memo Pad Smart 10 16 10.1 1,280,000
Eee Slate B121 64 12.1 3,550,000
VivoTab Smart ME400C 64 10.1 1,570,000
VivoTab Smart ME400CL 64 10.1 1,899,000
VivoTab RT TF600T 32 10.1 2,460,000
VivoTab TF810C 64 11.6 3,300,000

 

Innovel
مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )                صفحه نمایش ( اینچ )         قیمت ( تومان )                
Innovel I971W 16 9.0 850,000
Innovel I972S 8 9.7 860,000
Innovel I801B 8 8.0 650,000
Innovel i703W 8 7.0 455,000
Innovel i702B 4 7.0 430,000
Innovel I701S 4 7.0 360,000

 

MSI
مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )        صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )                    
WindPad Enjoy 10 plus 8 10.1 1,050,000
WindPad 110W 3G 8 10.1 1,380,000
WindPad Enjoy 8 7.0 1,000,000

 

Energy
مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch --- 7.0 350,000
Sistem Tablet s7 Dark Iron 8 7.0 540,000
Sistem Energy Tablet i828 HD 8 8.0 750,000
Sistem Tablet i10 16 9.7 1,000,000
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium 4 7.0 340,000
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium 4 4.3 270,000
Sistem Tablet s7 Deep Black 4 7.0 460,000
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black --- 7.0 300,000
Sistem Energy E-ink eReader 1162 2 6.0 660,000

 

Huawei
مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G 8 10 1,250,000
MediaPad 10 FHD 8 10.1 1,050,000
MediaPad 10 FHD 16 10.1 1,140,000
MediaPad 10 FHD With Dock 16 10.1 ---
MediaPad 7 Vogue 3G 8 7.0 680,000
Keyboard Dock --- --- 275,000
MediaPad 7 Lite 8 7.0 555,000
MediaPad 10 Link 16 10.1 1,000,000

 

 

 

MSI
  مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )  
    WindPad Enjoy 10 plus 8 10.1 1,050,000    
    WindPad 110W 3G 8 10.1 1,380,000    
    WindPad Enjoy 8 7.0 1,000,000
Energy
  مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )  
    Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch --- 7.0 350,000    
    Sistem Tablet s7 Dark Iron 8 7.0 540,000    
    Sistem Energy Tablet i828 HD 8 8.0 750,000    
    Sistem Tablet i10 16 9.7 1,000,000    
    Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium 4 7.0 340,000    
    Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium 4 4.3 270,000    
    Sistem Tablet s7 Deep Black 4 7.0 460,000    
    Multimedia Color Book 2074 Rubber Black --- 7.0 300,000    
    Sistem Energy E-ink eReader 1162 2 6.0 660,000
Huawei
  مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )  
    MediaPad FHD WiFi + 3G 8 10 1,250,000    
    MediaPad 10 FHD 8 10.1 1,050,000    
    MediaPad 10 FHD 16 10.1 1,140,000    
    MediaPad 10 FHD With Dock 16 10.1 ---    
    MediaPad 7 Vogue 3G 8 7.0 680,000    
    Keyboard Dock --- --- 275,000    
    MediaPad 7 Lite 8 7.0 555,000    
    MediaPad 10 Link 16 10.1 1,000,000


منبع : ایران جیب

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 16 + 9 چند است؟

ADVERTISING