جایگاه پزشی سنتی ایران درگردشگری سلامت

کد خبر 13837 - 1392 12 | تاریخ: 1354 روز پیش-1392/12/14 | ساعت: 11:14

 

طب سنتی ایران ،یک مکتب طبی کامل وپویا است.ریشه های مکتب طب سنتی ایران به قدمت تاریخ پزشکی جهان است. بنا بر اظهار سیزیل الگود(مورخ پزشکی) طب ایرانی قبل از طب یونانی وجود داشته است وایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده ،به یونانیان تعلیم دادند ودر ایران قدیم،وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بوده است.تعداد قابل توجهی از دانشمندان سر شناس و شهیر ایرانی چون ابن سینا ،زکریا ی رازی ،اخوینی ،جرجانی ،علی بن عباس و...در مدت زمانی به درازای هشت قرن متمادی ،هدایت فکری ونظری دانشگاههای طبی در غرب و شرق عالم را بر عهده داشته اند.این سرمایه گرانقدر انسانی بعلاوه منابع مکتوب فاخر و ارزشمند طبی ونیز روش های تشخیصی و درمانی حکیمانه که در برخی موارد شگفت انگیز است ،از مولفه های این مکتب طبی می باشد.

در حال حاضر وبا عنایت به احیاء طب سنتی ایران در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بعنوان یک رشته تخصصی پزشکی و ارائه روشهای پیشگیری و درمانی بر اساس تعالیم این مکتب ارزشمند طبی،ظرفیتهای بکر وویژه ای در حوزه گردشگری سلامت جهت ارائه به علاقمندان و مراجعین در این عرصه فراهم آمده که استفاده اصولی وبهینه از این سرمایه ارزشمند ،میتواند زمینه ساز احیاء و گسترش مجدد این مکتب غنی پزشکی در عرصه بین المللی گردد.


منبع : hto.tums.ac.ir

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 7 + 9 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط گردشگری