عکس هایی با نور دهی بلند مدت از کرم های شب تاب

کد خبر 13968 - 1392 12 | تاریخ: 1261 روز پیش-1392/12/14 | ساعت: 23:10
specialist photo

شبنم نجفی

تعداد نظرات : 1

عکاس ژاپنی Yuki Karoعکس های فوق العاده ای از کرم های شب تاب با تکنیک “نوردهی طولانی” گرفته است . پیش تر در پیکسلر عکس هایی از ترافیک هوایی را که با این تکنیک گرفته شده بود به نمایش گذاشته بودم .
Yuki Karoبرای گرفتن این عکس ها در سراسر Maniwa و Okayama به جستجو پرداخت . به نظر می رسد که این عکاس ژاپنی راهی مناسب برای به تصویر کشیدن رویاهای خود پیدا کرده است .
این عکس ها در روزهای بارانی و پس از اتمام باران ، زمانی که کرم ها به سطح زمین می آیند ، گرفته شده است .
long-exposure-photography-fireflies-yuki-karo-1 [copy]

long-exposure-photography-fireflies-yuki-karo-2 [copy]

long-exposure-photography-fireflies-yuki-karo-3 [copy]

long-exposure-photography-fireflies-yuki-karo-4 [copy]

long-exposure-photography-fireflies-yuki-karo-5 [copy]

long-exposure-photography-fireflies-yuki-karo-6 [copy]

long-exposure-photography-fireflies-yuki-karo-7 [copy]عکاس ژاپنی Yuki Karo ، عکس های فوق العاده ای از کرم های شب تاب با تکنیک “نوردهی طولانی” گرفته است . پیش تر در پیکسلر عکس هایی از ترافیک هوایی را که با این تکنیک گرفته شده بود به نمایش گذاشته بودم .

Yuki Karo برای گرفتن این عکس ها در سراسر Maniwa و Okayama به جستجو پرداخت . به نظر می رسد که این عکاس ژاپنی راهی مناسب برای به تصویر کشیدن رویاهای خود پیدا کرده است .

این عکس ها در روزهای بارانی و پس از اتمام باران ، زمانی که کرم ها به سطح زمین می آیند ، گرفته شده است .


منبع : پیکسلر

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 2 چند است؟
userPhoto 3Neshaneh
هانیه می گوید :‌ 01:40:46 - 1261 روز پیش

بسیار عالی و زیبا

اضافه کردن نظر

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر