دنیای بلورین

کد خبر 14007 - 1392 12 | تاریخ: 1352 روز پیش-1392/12/15 | ساعت: 23:12

لورن هوری عکاس این الگوهای یخی جذاب را در طول آبکند «اوک کریک» در سدونای آریزونا ثبت کرده است.


ice-patterns-oak-creek Copy
این ساختارهای بلوری ظریف در استخرهای یخ‌زده در طول بستر نهر شکل گرفته‌اند.
هوری می‌گوید: «در حالیکه آب به آهستگی از این استخرها در طول شب خارج می‌شود، لایه‌های یخ از روی سنگ‌ها معلق می‌مانند. برای به دست آوردن مقیاسی از اندازه‌ها توجه داشته باشید که ساختار شعاعی یخی بر روی سنگی در طرف چپ و پایین عکس حدود ۷.۳ سانتی‌متر درازا دارد. تا ظهر همه این یخ‌ها ذوب می‌شوند.»
هوری این صحنه گیرا را در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ با استفاده از یک دوربین الیمپوس C60 بر روی دست گرفته است.
او می‌گوید: «مجبور بودم که سریع کار کنم، زیرا این بلورهای جالب و ساختارهای ظریف به محض آنکه شعاع‌های نور مستقیم آفتاب به یخ می‌تابد، ذوب می‌شوند.

لورن هوری عکاس این الگوهای یخی جذاب را در طول آبکند «اوک کریک» در سدونای آریزونا ثبت کرده است.

ice

این ساختارهای بلوری ظریف در استخرهای یخ‌زده در طول بستر نهر شکل گرفته‌اند.

هوری می‌گوید: «در حالیکه آب به آهستگی از این استخرها در طول شب خارج می‌شود، لایه‌های یخ از روی سنگ‌ها معلق می‌مانند. برای به دست آوردن مقیاسی از اندازه‌ها توجه داشته باشید که ساختار شعاعی یخی بر روی سنگی در طرف چپ و پایین عکس حدود ۷.۳ سانتی‌متر درازا دارد. تا ظهر همه این یخ‌ها ذوب می‌شوند.»

هوری این صحنه گیرا را در ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵ با استفاده از یک دوربین الیمپوس C60 بر روی دست گرفته است.

او می‌گوید: «مجبور بودم که سریع کار کنم، زیرا این بلورهای جالب و ساختارهای ظریف به محض آنکه شعاع‌های نور مستقیم آفتاب به یخ می‌تابد، ذوب می‌شوند.


منبع : همشهری آنلاین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 2 + 6 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر