چرا عزت نفس ندارم!

کد خبر 14216 - 1392 12 | تاریخ: 1352 روز پیش-1392/12/17 | ساعت: 21:14

ویژگی افراد دارای عزت نفس بالا و پایین چیست؟
- فردی که از عزت نفس بالایی برخوردار است، خودش را به گونه ای مثبت ارزیابی می کند و برخورد مناسبی به نظریات مثبت خود و دیگران دارد.
- افراد دارای عزت نفس بالا اشتباهات خود را واقع بینانه می پذیرند و برای اصلاح اشتباهات خود تلاش می کنند.
- همدردی و همدلی در اشخاص دارای عزت نفس بالا فراوان وجود دارد.
- افراد دارای عزت نفس بالا برای خویشتن ارزش قائلند.
- این دسته از افراد معتقدندکه بر جنبه های مختلف زندگی خود کنترل دارند و می توانند به آنچه علاقه و آرزو دارند، دست یابند.

چگونه می توان عزت نفس خود را افزایش داد؟
- از انتقاد دائم به خود بپرهیزید.
- با خودتان به عنوان فردی ارزشمند رفتار کنید.
- از دیگران یاری بخواهید.
- خود برچسب نزنید.


منبع : میگنا

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 10 + 7 چند است؟

ADVERTISING