مفاهیم و اصطلاحات تئاتر

کد خبر 14245 - 1392 12 | تاریخ: 1258 روز پیش-1392/12/17 | ساعت: 23:36

[copy]

پرده چیست ؟
بازیگر را از تماشاگر جدا می سازد .
اگر در نمایش همزمان مکان و زمان عوض شود ، باید پرده کشیده شود و دکور عوض بشه که این باعث میشه که یه وقفه اتفاق بیافتد
1. تغییر زمان            2. تغییر مکان
صحنه چیست ؟
محل اجرا که بازیگر روی آن می ایستد .
صحنه ی سکوگرد : ( تعزیه ، نمایش روحوضی ، سیاه بازی ، نقالی و در کارهای برشت ) صحنه ای که از تمام جهات قابل دیدن است . مثال : " نمایشنامه قیمت آهن چنده ؟  از برتولت برشت "
صحنه ی قاب عکسی ( صحنه ی ذوزنقه ای ) : فقط از روبرو میتوان آن را دید .
در صحنه مکان تغییر نمی کند " یا اگر تغییر کند ، با ترفندهایی که کارگردان بکار می برد ، تغییر مکان صورت نمی گیرد " و در صحنه وقفه ای ایجاد نمیشود .
این نمایش خوب است و با ریتم خوبی برگزار میشود .
اپیزود چیست ؟
مکان و زمان و کاراکتر ها عوض میشوند ، ولی بازیگران و موضوع اصلی عوض نمیشود . اپیزود موضوعات فرعی زیادی دارد .
تعاریف ساده مخصوص بازیگران :
ممیک چیست ؟
به حالات و شکل اعضای صورت بازیگر ممیک گفته میشود .
برای مثال : (ممیک خنده : شکل خنده گرفتن)
تمرینات متعددی در این رابطه وجود دارد .
اگزجره چیست ؟
تعریف ساده برای واژه اگزجره ( بزرگنمایی + بزرگنمایی ) است .در یک فیلم سینمایی یا تلویزیونی چون بازیگر در مقابل دوربین نقش آفرینی میکند تمامی حرکات و بیاناتش قابل مشاهده و شنیدن است ، اما در روی سن تئاتر چون فاصله بازیگر و تماشاگر زیاد است تمامی حرکات(بدنی ، ممیک ، بیان و ...) باید به گونه ای اجرا و بیان شود تا تماشاگری که در انتهای سالن درحال مشاهده است کاملا متوجه و آگاه از بازیگر باشد .
پس به این ترتیب بازیگر باید اگزجره را رعایت کند .
میزانسن چیست ؟
به مجموعه حرکاتی که یک بازیگر به طراحی و دستور کارگردان در صحنه اجرا می نماید میزانسن می گویند.
دیالوگ چیست ؟
کلیه ی گفتگوهای دو یا چند نفره بازیگران را در نمایش که معمولا با احساسات گوناگون همراه است دیالوگ می گویند . دیالوگ بیشتر بصورت برون گرا ادا می شود.


منبع : پارسی داک

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 6 + 1 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر