به مناسبت دومین سالروز درگذشت بانو سیمین دانشور

کد خبر 14397 - 1392 12 | تاریخ: 1257 روز پیش-1392/12/18 | ساعت: 22:59

 [copy].[1]

رویدادها و تجربه ها به شرطی که از آنها عقده نسازی ٬ آموخته ها و دانسته ها ٬ هرچند ممکن است فراموششان کرده باشی ٬ مجموعه ی آنها در ذهن تو معرفتی به جا می گذارد تا با هوشیاری و با عینک ِ خودت دنیا را ببینی. اما هستی جان ٬ تا آخر عمر زائده اعور کسانی که به تو چیزی یاد داده اند نمان و طوطی آنها نشو. خودت در شنیده ها و آموخته ها و خوانده هایت شک کن.شاید من فسیل بشوم.شاید امثال من اشتباه کرده باشند.
سیمین دانشور - جزیرهٔ سرگردانی


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 18 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر