خانم ها و همسرداری (2)

کد خبر 14744 - 1392 12 | تاریخ: 1377 روز پیش-1392/12/21 | ساعت: 08:32

آرامشگر باش
بر اساس بررسی هایی که در مورد نیازهای انسان انجام شده روان شناسان معتقدند که انسان بعد از نیازهای اولیه فیزیولوژیکی که این نیازها برای ارائه ی حیات انسان لازم و ضروری است، مهم ترین نیازش، نیاز به آرامش است.
آرامش در خانه را با سنگ و آجر و تیرآهن و تجملات و تشریفات نمی توان به وجود آورد، بلکه این آرامش روانی و سکون، در سایه ی همسر آگاه و شایسته و طبیعت زنانه ی او به وجود می آید و این شایستگی و کمال در وجود همسر مهربان آقا علی بن ابیطالب (ع) هویداست که می فرماید: هرگاه به فاطمه نگاه می کردم تمام غم و غصه ها از دلم برطرف می شد.
خانه، سنگر و آسایشگاه مرد است. او از میدان مبارزات زندگی و برخورد با حوادث و مشکلات بیرون، خسته شده و به آنجا پناه می برد، تا تجدید نیرو کند و ایجاد این آسایش و آرامشگری به دست توانای زن است. مدیر این آسایشگاه، خانم است چنانچه پیامبر عزیزمان فرموده اند: « مرد مدیر خانواده و زن مدیر خانه است. » اگر خانه قرارگاه آرامش همسرتان باشد، در این صورت است که او مشتاق می شود زودتر به منزل بیاید و با شما باشد..
و خدای دانا و مهربان یکی از اهداف ازدواج را همین مسئله بیان می فرماید: « من أنفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها ؛ از جنس خودتان برایتان همسری آفرید تا در کنارش آرام گیرید. » (روم/21)
تردیدی نیست که مسئولیت امنیت روانی خانواده بر عهده ی زن است و کلیدهای عاطفه و رموز ایجاد روابط قلبی به دست اوست. از این جهت اسلام از زن، انتظاری متناسب با این جایگاه دارد و در واقع چون سعادت و شقاوت خانواده به بانوی خانه وابسته است، در روایات ائمه (ع) هم بالاترین زینت و نهایت سعادت برای یک مرد، برخورداری از همسر شایسته معرفی شده است. علی (ع) می فرماید: « هیچ فایده ا ی بهتر از این نیست که انسان بانویی داشته باشد که نگاه کردن به او و در کنارش بودن باعث شادمانی همسرش گردد و در غیاب شوهر، امانتدار و حافظ حریم خویش و خانواده و اموال همسر باشد. »

آرامشگر باش

بر اساس بررسی هایی که در مورد نیازهای انسان انجام شده روان شناسان معتقدند که انسان بعد از نیازهای اولیه فیزیولوژیکی که این نیازها برای ارائه ی حیات انسان لازم و ضروری است، مهم ترین نیازش، نیاز به آرامش است.


آرامش در خانه را با سنگ و آجر و تیرآهن و تجملات و تشریفات نمی توان به وجود آورد، بلکه این آرامش روانی و سکون، در سایه ی همسر آگاه و شایسته و طبیعت زنانه ی او به وجود می آید و این شایستگی و کمال در وجود همسر مهربان آقا علی بن ابیطالب (ع) هویداست که می فرماید: هرگاه به فاطمه نگاه می کردم تمام غم و غصه ها از دلم برطرف می شد.

خانه، سنگر و آسایشگاه مرد است. او از میدان مبارزات زندگی و برخورد با حوادث و مشکلات بیرون، خسته شده و به آنجا پناه می برد، تا تجدید نیرو کند و ایجاد این آسایش و آرامشگری به دست توانای زن است. مدیر این آسایشگاه، خانم است چنانچه پیامبر عزیزمان فرموده اند: « مرد مدیر خانواده و زن مدیر خانه است. » اگر خانه قرارگاه آرامش همسرتان باشد، در این صورت است که او مشتاق می شود زودتر به منزل بیاید و با شما باشد..

و خدای دانا و مهربان یکی از اهداف ازدواج را همین مسئله بیان می فرماید: « من أنفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها ؛ از جنس خودتان برایتان همسری آفرید تا در کنارش آرام گیرید. » (روم/21)

تردیدی نیست که مسئولیت امنیت روانی خانواده بر عهده ی زن است و کلیدهای عاطفه و رموز ایجاد روابط قلبی به دست اوست. از این جهت اسلام از زن، انتظاری متناسب با این جایگاه دارد و در واقع چون سعادت و شقاوت خانواده به بانوی خانه وابسته است، در روایات ائمه (ع) هم بالاترین زینت و نهایت سعادت برای یک مرد، برخورداری از همسر شایسته معرفی شده است. علی (ع) می فرماید: « هیچ فایده ا ی بهتر از این نیست که انسان بانویی داشته باشد که نگاه کردن به او و در کنارش بودن باعث شادمانی همسرش گردد و در غیاب شوهر، امانتدار و حافظ حریم خویش و خانواده و اموال همسر باشد. »

واحد سبک زندگی موسسه راه روشن


منبع : سبک زندگی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 5 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط سبک زندگی