آبادان سال 1336

کد خبر 14782 - 1393 01 | تاریخ: 1321 روز پیش-1393/01/24 | ساعت: 17:03

آبادان در شصت سال پیش، از زاویه دوربین یک عکاس انگلیسی!

 

0.893400001313686281_taknaz_ir

0.009235001313686270_taknaz_ir

0.016645001313686294_taknaz_ir

0.057091001313686298_taknaz_ir

0.275659001313686280_taknaz_ir

0.282330001313686301_taknaz_ir

0.310010001313686291_taknaz_ir

0.315330001313686277_taknaz_ir

0.346721001313686274_taknaz_ir

0.363559001313686295_taknaz_ir

0.426665001313686289_taknaz_ir

0.507333001313686283_taknaz_ir

0.544976001313686287_taknaz_ir

0.651869001313686271_taknaz_ir

0.671438001313686292_taknaz_ir

0.694694001313686275_taknaz_ir

0.853752001313686284_taknaz_ir

0.900589001313686302_taknaz_ir

0.929898001313686278_taknaz_ir

0.939385001313686299_taknaz_ir

0.998670001313686272_taknaz_ir

venice


منبع : Umic

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 14 + 3 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط شهرنشینی