آن ها که الهام بخشند

کد خبر 14822 - 1392 12 | تاریخ: 1374 روز پیش-1392/12/21 | ساعت: 15:41

اگر نقشه و برنامه زندگی ات را خودت طراحی نکنی، شانس، تو را درگیر نقشه و طرح دیگران می کند. آن وقت حدس بزن که آن ها برای تو چه طرحی می ریزند!

امانوئل جیم رون

کارآفرین و نویسنده امریکایی


منبع : brainyquote

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 13 + 8 چند است؟

ADVERTISING