طالع بینی سال مار

کد خبر 14834 - 1392 12 | تاریخ: 1352 روز پیش-1392/12/21 | ساعت: 18:30

خردمند و زيبا
مار يا افعي ، در اساطير و افسانه هاي مردمان مغرب زمين چهره اي منفي دارد؛ اما در سال مار متولد شده اند ؛ اگر مرد باشند، جذاب ، احساساتي و شوخ طبع و اگر زن باشند، زيبا هستند و اين زيبايي عامل كاميابي آنهاست.

ژاپني ها براي ابراز شگفتي و ستايش خود از زنان ، معمولا مي گويند: «عزيز من، تو يك مار واقعي هستي،»؛ حال آن كه در كشورهاي غربي نمي توان براي تعريف و تمجيد از كسي از چنين عبارتي استفاده كرد.

مار در لباس پوشيدن بسيار خوش سليقه است و خود نمايي مي كند. مردان متولد اين سال بسيار خوش لباس و خانم مارها هم بي اندازه خود آرا هستند.

مار هرگز عمر عزيزش را به بطالت نمي گذراند و از بد گويي و ياوه گويي گريزان است . او بسيار مي انديشد و روشن فكر، فرزانه و خردمند است ؛ هر چند نياز چنداني به استفاده از عقل و خرد خود ندارد ؛ زيرا روان و نا خود آگاه بسيار روشني دارد كه در صورت پرورش به روشن بيني و شهود مي انجامد. به اين ترتيب، او به فطرت و غريزه خود، بيش از استدلالات، نظرات و تجربيات ديگران اهميت مي دهد و به نظر مي رسد براي شناخت جهان از حس ششم خود استفاده مي كند.

وي با همت و پشتكار كارها را تا پايان دنبال مي كند، از ترديد و بي ثباتي بيزار است و سريع و قاطع تصميم مي گيرد . برايي رسيدن به هدفش، از هيچ كوششي فرو گذار نمي كند و به نظر مي رسد كه هيچ چيز نمي تواند او را از هدفش بازدارد.

مار در امور مالي و اقتصادي كمي حسابگر است ولي حس انسان دوستي اش ، سر انجام او را به همياري با ديگران وا مي دارد؛ هر چند كمك هاي او بيشتر معنوي است تا مادي! به هر حال، براي مار جان دادن راحت تر از پول دادن است! شگفت آن كه او هميشه دم از بخشندگي مي زند؛ تا آن جا كه ديگر اعتبار خود را از دست مي دهد و حنايش رنگ مي بازد.

نقطه ضعف شخصيت مار ، انحصار طلبي در كمك به دوستان است . اگر بخواهد به كسي مهرباني كند، حضور هيچ كس ديگر را بر نمي تابد؛ به طوري كه شخص نيازمند از تمناي خود پشيمان مي شود؛ زيرا طبيعت مار چنان اقتضا مي كند كه حلقه وار به دور فرد دل خواسته اش بپيچد و باعث خفگي او شود !پيش از آن كه پيشنهاد ياري مار را بپذيريد، خوب بينديشيد؛ در غير اين صورت پشيمان خواهيد شد.

مار در معاش بسيار خوش اقبال است و هرگز در مورد پول نگراني نخواهد داشت. به قول معروف پول از سر و كولش مي ريزد. او خود نيز به اين دولتمندي اشراف دارد و خيالش از اين بابت تخت است. اما اگر پولدار شود، ناخن خشكي مي كند و هرگز به كسي پول نمي دهد.

مارها وقتي پير مي شوند، خساست آنها به اوج مي رسد.

مار هميشه دنبال مشاغل بي درد سر و آسان مي گردد و مي توان گفت تا اندازه اي تنبل است.

مار نسبت به شريك مسايل عشقي خود ـــ حتي اگر عاشقش نباشد ـــ بسيار حسود است و آنچنان به دورش حلقه مي زند تا سر انجام او را از ميدان به در كند.

مردان متولد سال مار، چشم چران هستند؛ ولي چنين صفتي را از همسرشان تحمل نمي كنند. آنان خانواده اي پر جمعيت و شلوغ به راه مي اندازند تا اطمينان حاصل كنند همسرانشان آن قدر گرفتارند كه فرصتي براي چشم چراني و هوسبازي نداشته باشند!

ازدواج مار با گاو خوش فرجام و رضايت بخش است . گاو عاشق خانواده است ؛ اما مي خواهد سرپرست خانواده نيز باشد و مار با كمال ميل اين مقام را به اوتفويض مي كند.

جنگ بين خروس و مار، چه در ازدواج و چه در مشاركت با دوستي هر كدام نتيجه خاص خود را دارد و مي تواند باعث پوشيده شدن نقاط ضعف يا جدال و كشمكش دائمي آنها شود.

بايد به حال خوك بيچاره اي كه در چنگ مار گرفتار مي شود گريه كرد !خوك اجازه مي دهد كه مار او را به دام بيندازد و عنان اختيارش را از كف بربايد. مار نيز از اين خود باختگي خوك بدش نمي آيد؛ در حالي كه به پوچ بودن چنين را بطه اي اذعان دارد. دشمن جان مار ، ببر است و دمار از روزگارش در مي آورد!

دوران كودكي و جواني مار معمولا آرام و بي درد سر مي گذرد اما ممكن است سر پيري به فكر معركه گيري بيفتد ؛ زيرا در اين دوران ، احساسات ، طبيعت پرحرارت ونيز ماجراجويي هايش از خواب بيدار شده و آرامش دوران سالخوردگي اش را بر هم مي زند.

در اين ميان ، عامل تعيين كننده آن است كه مار در زمستان به دنيا آمده باشد يا در تابستان ؛ در گرما يا در سرما و در روز يا شب؛ زيرا طبيعت او با طوفان، سرما و باران هاي بهاري سازگاري ندارد. ماري كه در نيم روزي تابستاني و در منطقه اي گرمسير متولد شده باشد، از ماري كه در نيمه شب سرد زمستان به دنيا آمده باشد ، شادتر است. آب وهواي زاد روز متولدان سال مار ، تاثير بسزايي در سر نوشت آنان دارد. ماري كه در يك روز طوفاني به دنيا آمده باشد ، زندگي پرماجرايي خواهد داشت.

افراد مشهور متولد سال ماردر ميان متولدان سال مار به دانشمندان، فلاسفه، و روشن فكراني همچون داروين، مونتني، كوپرنيك، كالوين، گاندي، مائوتسه تونگ، آرتور سي كلارك، مونتسكيو و آرمانگراياني مانند: كندي، لوديس پريل، لينكن و بادن پاول بر مي خوريم.

زنان زيبا رويي همچون مادام دومونتسپان و ملكه آستريد و نويسندگاني مانند: آندره ژيد، گوستاوفلوبر و ادگار آلن پو، نيز در سال مار به دنيا آمده اند.

براي قضاوت درباره اين افراد بايد زندگي خصوصي آنان را به اندازه زندگي اجتماعي شان شناخت.

اما سوالي كه پس ار ديدن برخي از اسامي بالا، به ذهن مي رسد، اين است كه آيا كندي و ملكه آستريد در روزي طوفاني متولد شده اند ؟!

ديگر افراد مشهور سال مار پيكاسو، شوبرت، ملك ناصر، بودلر و برامس هستند.

مشاغل مناسب متولد سال مارمدير مدرسه، استاد دانشگاه، نويسنده، فيلسوف، حقوق دان، روان پزشك، سياستمدار، نماينده سياسي، كارگزار بورس، غيب گو، پيشگو، طالع بين، فالگير، جادوگر، واسطه احضار روح، كف بين، خطاط .

متولدين ماههاي سال مار

فروردين

اژدر مار! مراقب حلقه هاي او و ضربات مهلكش باشيد!

ارديبهشت

افعي! او وفادار و قابل اعتماد است؛ اما جذابيتش غير قابل انكار است.

خرداد

مار پرشور و هيجان! او دمدمي مزاج ترين مارهاست.

تير

مار خواب آلود! او تن به هر كاري نمي دهد. بايد تكاني به او داد!

مرداد

مار فعال! او موجودي بي نظير و بسيار متعادل است.

شهريور

مار زنگي! قواعد بازي را خيلي خوب بلد است و مي داند چگونه از آنها استفاده كند.

مهر

اين مار مودب تر از آن است كه بتواند درستكار باشد! مراقب باشيد در چنبره اش گرفتار نشويد. زيرا ممكن است مسحور او شويد.

آبان

افعي شهوت انگيز! اين همان ماري است كه حوا را براي گاز زدن به سيب اغوا كرد!

آذر

مار مصمم! او به اهدافش خواهد رسيد؛ اما زياد جذاب نيست.

دي

مار انديشمند! او كمي خيال پرداز و آرماني؛ اما بسيار هوشيار است.

بهمن

مار مرموز! او مي تواند غيب بين و در احضار ارواح واسطه خوبي باشد.

اسفند

مار ماهي! به شدت خوددار، آرام و متين است.

 

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال مار

موش

خانم مار گاه بي وفا مي شود؛ اما خوشحال است. در عوض آقاي موش خشنود نخواهد بود!

گاو

اگر خانم مار بتواند سرگرمي هاي خارج از خانه اش را پنهان كند، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. او تلاش خود را خواهد كرد اما اگر لو برود ...

ببر

هرگز توصيه نمي شود. سو ء تفاهم كامل، بي آن كه اميدي به بر طرف شدن آن باشد، حكم فرما خواهد بود. عقل و شيفتگي با هم جور در نمي آيد.

گربه

چرا كه نه؟ اين دو موجود نكته سنج فرصت كافي براي سبك و سنگين كردن يك ديگر خواهند داشت.

اژدها

زوج خوبي هستند. آقاي اژدها به دلربايي خانم مار مي بالد، حتي اگر چشم مار به دنبال او نباشد.

مار

رابطه پيچيده و درد سر آفريني است. ماجراجويي ها، عشوه گري ها، احساسات و كوشش مداوم براي گناهكار جلوه دادن يك ديگر، كشمكش هايي ايجاد خواهد كرد.

اسب

بله، اگر خانم مار از داشتن چنين رابطه اي خوشحال باشد و اگر آن قدر عاقل باشد كه بتواند اسب را تحمل كند، امكان پذير است.

بز

اين جا عقل و خرد كاري از پيش نمي برد. خطر درهم شكستن همه چيز وجود دارد.

ميمون

امكان پذير است؛ به شرط اينكه ميمون، تن به اين كار بدهد. همه چيز به ميل ميمون بستگي دارد.

خروس

چرا كه نه؟ اين دو، وجود همديگر را كامل مي كنند و مار آن قدر عاقل هست كه در ظاهر خود را آرام نشان دهد.

سگ

امكان پذير است؛ مشروط به آن كه خانم مار زياد به سگ پيله نكند!

خوك

خوك بيچاره! او اسير خواهد بود و حتي علاقه اي به لطيفه هاي عاميانه هم نشان نخواهد داد.

 

رابطه دوستي متولدين سال مار با سالهاي

موش

بدك نيست! هر دو حرف هاي زيادي براي گفتن به يك ديگر دارند كه آكنده از غيبت و شايعه پراكني است.

گاو

بين اين دو تفاوت هاي زيادي وجود دارد؛ اما با هم خوب كنار مي آيند.

ببر

نه، اين رابطه شبيه گفت و گوي كر و لال ها خواهد بود.

گربه

بله، آنها مي توانند گفت و گوي هاي طولاني و هيجان آوري با يك ديگر داشته باشند.

اژدها

بله، اين دو خيلي خوب با يك ديگر سازش مي كنند و هر يك به ديگري آرامش مي بخشد.

مار

يك رابطه عالي ديگر؛ دو فيلسوف سعي مي كنند دنيا را اصلاح كنند!

اسب

بله، مار خشم و بي قراري اسب را فرو مي نشاند.

بز

تا زماني كه مار به درد بز بخورد، دوستي شان پا برجاست.

ميمون

رابطه اجتماعي آنها سرد خواهد بود.

خروس

بله، اين دو چيزهاي زيادي براي گفتن به يك ديگر دارند.

سگ

مشكل است. بهتر است دوستي خود را در حد يك ارتباط اجتماعي حفظ كنند.

خوك

هم بله، هم نه. با گذشت زمان همه چيز مشخص مي شود.

 

رابطه شغلي متولدين سال مار با سالهاي

موش

آواي دهل شنيدن از دور خوش است!

گاو

بهتر است اين دو با هم شريك نشوند.

ببر

بله، اين دو هرگز به توافق نخواهند رسيد.

گربه

بله، اگر به جاي حرف زدن، به كار بپردازند، همكاري موفقيت آميزي خواهند داشت.

اژدها

بله، اگر به جاي حرف زدن، به كار بپردازند، همكاري موفقيت آميزي خواهند داشت.

مار

اين دو عالي برنامه ريزي مي كنند؛ اما در عمل كاري از پيش نمي برند. شراكت آنها ناپايدار و متزلزل است.

اسب

امكان پذير است. برنامه ريزي و طرح نقشه هاي كاري، بر عهده مار و پياده كردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.

بز

مي شود اميدوار بود. مار مهارت و آگاهي لازم را براي كار كردن دارد؛ اما نمي توان به كار كردن او اميدوار بود. بز هم مرتكب اشتباهاتي مي شود.

ميمون

مار دچار دردسر خواهد شد؛ زيرا ميمون بسيار زرنگ و باهوش است.

خروس

حرف، حرف، حرف... شراكت اين دو، در دريايي از كلمات غرق خواهد شد!

سگ

چرا كه نه؟ امكان پذير است؛ اما چندان چنگي به دل نمي زند.

خوك

خوك نياز چنداني به خرد و دانايي مار ندارد و مار صدمه مي بيند.

 

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال مار و فرزندان متولد سال :

موش

مار عاشق خانواده اش است و موش كاري نمي كند كه موجب رنجش او شود.

گاو

مار عاقلانه هر چه در توانش است، انجام مي دهد؛ اما اين گونه زندگي سخت است.

ببر

پرسش هايي براي مار وجود دارد. او بايد براي اين كه بفهمد ببر اوقاتش را چگونه سپري مي كند، از تمام هوش خود استفاده كند.

گربه

بله، اما مواظب باشيد! مادر انحصار طلب و حسود است و پدر دوست دارد بچه را براي خودش نگه دارد.

اژدها

بله، مار اژدها را درك مي كند.

مار

سرانجام يكي از آنها ديگري را فريب داده، به دام مي اندازد. بهتر است مار جوان هر چه زودتر ازدواج كند، در غير اين صورت، كار از كار خواهد گذشت.

اسب

حس استقلال طلبي اسب باعث بروز مشكلاتي براي هر دو طرف مي شود!

بز

رابطه خشنود كننده است كه ثروت و آسايش را براي خانواده به ارمغان مي آورد.

ميمون

اين بچه، يك ميمون واقعي است.

خروس

آنها يك ديگر را خوب درك مي كنند. خروس با چرب زباني مي خواهد خود را مهم و موثر نشان دهد. او حتي به قيمت از دست دادن آزاديش، اين كار را خواهد كرد.

سگ

تجربه نشان داده است كه آنها به درد يك ديگر نمي خورند.

خوك

خوك بايد خيلي مواظب باشد كه توانايي حركت را از او نگيرند.


منبع : پرشین فال

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 5 + 3 چند است؟

ADVERTISING