تهدید را به فرصت تبدیل کنید

کد خبر 14865 - 1392 12 | تاریخ: 1346 روز پیش-1392/12/22 | ساعت: 01:04

موفق می شوی اگر===> تهدیدها را به فرصت تبدیل کنی
موفق می شوی اگر===> تغییر سازنده در شغلت ایجاد کنی
اغلب افراد موفق دلیل موفقیتشان را تغییر شغل می دانند آن هم به دلایل اجباری مثل:اخراج-ورشکستگی و ....
**در جنوب امریکا ، زمانی که پنبه « همه چیز » مردم بود ، شپش غوره از مکزیک به ایالات متحده رفت و پنبه زارها نابود شد . کشاورزان مجبور بودند محصولات متنوعی چون دانه های سویا و بادام زمینی را جایگزین پنبه کنند . آنان یاد گرفتند از زمین هایشان برای پرورش گله ، خوک و مرغ استفاده کنند . در نتیجه ، کشاورزان مرفه تر از زمانی شدند که فقط پنبه می کاشتند.اهالی انترپرایز در آلابامای امریکا ، از آنچه رخ داده بود خشنود بودند ، در سال 1910 بنای یادبودی از شپش غوره درست کردند . آنان وقتی از نظام تک محصولی به کشاورزی متنوع روی آوردند ، ثروتمندتر شدند . نوشته ی روی یادبود از این قرار بود : « به منظور قدردانی از شپش غوره و کاری که در جهت رفاه کشاورزان انجام داد.»**
جالب بود؟ تغییر شغل در اثر حمله آفت ! موقعیتی پیش آمد تا تهدید به فرصت شود و بعد هم کشاورزان از شپش غوره تشکر کردند! به اطرافتان نگاه کنید، چقدر هنر تبدیل تهدید به فرصت را دارید؟

موفق می شوی اگر===> تهدیدها را به فرصت تبدیل کنی
موفق می شوی اگر===> تغییر سازنده در شغلت ایجاد کنی
اغلب افراد موفق دلیل موفقیتشان را تغییر شغل می دانند آن هم به دلایل اجباری مثل:اخراج-ورشکستگی و ....
این مطلب از کتاب "خودت باش!" امشب نظرم را جلب کرد.ضمن تشکر از دوست خوبم آقای گل محمدی داستان را براتون بازنویسی می کنم
**در جنوب امریکا ، زمانی که پنبه « همه چیز » مردم بود ، شپش غوره از مکزیک به ایالات متحده رفت و پنبه زارها نابود شد . کشاورزان مجبور بودند محصولات متنوعی چون دانه های سویا و بادام زمینی را جایگزین پنبه کنند . آنان یاد گرفتند از زمین هایشان برای پرورش گله ، خوک و مرغ استفاده کنند . در نتیجه ، کشاورزان مرفه تر از زمانی شدند که فقط پنبه می کاشتند.اهالی انترپرایز در آلابامای امریکا ، از آنچه رخ داده بود خشنود بودند ، در سال 1910 بنای یادبودی از شپش غوره درست کردند . آنان وقتی از نظام تک محصولی به کشاورزی متنوع روی آوردند ، ثروتمندتر شدند . نوشته ی روی یادبود از این قرار بود : « به منظور قدردانی از شپش غوره و کاری که در جهت رفاه کشاورزان انجام داد.»**

جالب بود؟ تغییر شغل در اثر حمله آفت ! موقعیتی پیش آمد تا تهدید به فرصت شود و بعد هم کشاورزان از شپش غوره تشکر کردند! به اطرافتان نگاه کنید، چقدر هنر تبدیل تهدید به فرصت را دارید؟


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 20 + 7 چند است؟

ADVERTISING