هورمون بخشندگی!

کد خبر 14947 - 1392 12 | تاریخ: 1348 روز پیش-1392/12/23 | ساعت: 16:56

آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته (DARPA) در نظر دارد “هورمون دلبستگی” را جهت درمان اختلال استرس پس از سانحه بررسی کند.

به گزارش روان شناسی آنلاین به نقل از پژوهشکده علوم شناختی؛ در طرح پژوهشی جدیدی، آژانس پروژههای تحقیقاتی دفاعی پیشرفته (DARPA) از محققان خواسته است تکنیکهای بازتعریف شده ای برای اندازه گیری اکسیتوسین فراهم کنند. این هورمون عصبی که در بسیاری از رفتارهای انسان درگیر است، نقش شناخته شده ای در پیوند عاطفی و برانگیختگی جنسی دارد.

در سالهای اخیر، موج مطالعات وسیعی پیرامون اکسی توسین شکل گرفته است. میدانیم که اکسی توسین برای تولید نسل اهمیت دارد و در ارتباط مادری پس از تولد کودک نقش حیاتی ایفا میکند. تحقیقات اخیر نشان داده است ممکن است این هورمون عصبی فرایند بهبودی جراحت را تسریع کند، فرد را در برابر استرس مقاوم ساخته، و میزان ارتباط با دیگران و بخشندگی فرد را افزایش دهد. آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته، اکسی توسین را در “رفتارهای عاطفی مرتبط با امنیت” مانند آسیب پذیری نسبت به بیماری استرس پس از سانحه (PTSD) و نیز تعاملات اجتماعی که ممکن است بر به هم پیوستگی ارتش اثرگذار باشد یا حتی در پیامد تعارض بین المللی، دخیل میداند.

روشهای نوین اندازه گیری سطح اکسی توسین در بدن انسان:

به دلیل اینکه اکسی توسین به میزان بسیار کمی در بدن وجود دارد، برداشتن آن از نمونه خون دشوار است. برداشت اکسی توسین از طریق نمونه عرق و بزاق دهان نیز تقریباً امری غیرممکن است. آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته به دنبال راهی برای تمایز اشکال بیواکتیو اکسیتوسین که در رفتارهای درونی نقش دارد، است.

همچنین این آژانس درنظر دارد به بررسی نقش این هورمون عصبی را در استرس و تعامل اجتماعی را از طریق آزمایشهای انسانی و حیوانی بپردازد. یکی سوال این است که اکسی توسین چگونه از PTSD پیشگیری میکند یا آن را درمان میکند.


منبع : روانشناسی آنلاین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 10 چند است؟

ADVERTISING