اسکن مغزیک زن حین تجربه خروج از بدن

کد خبر 14958 - 1392 12 | تاریخ: 1350 روز پیش-1392/12/23 | ساعت: 17:44

بی‎شباهت به سناریوی فیلم‎های تخیلی نیست. ولی یک دانشجوی رشتۀ روانشناسی در دانشگاه اوتاوا می‎گوید که می‎

تواند به طور اختیاری حالت خارج از بدن بودن را تجربه کند. این یک رویداد میمون برای دانشمندانی است که توانستند مغز او را در چنین حالتی اسکن کنند.

به طور معمول، تجربۀ خارج از بدن بخشی از تجربۀ نزدیک به مرگ است. امکان دارد در حالی که جراحان بر روی بدن یک بیمار عمل جراحی انجام می‎دهند او بر فراز بدن خود شناور باشد. این تجربه‎ها به طور معمول به داروهای مصرف شده در سیستم بدن بیمار و یا هورمون‎هایی که بر اثر جراحت به سیستم آن‎ها وارد می‎گردد، نسبت داده می‎شود.

این پژوهش که تنها بر روی این یک زن انجام شده، در شمارۀ دهم فوریه نشریۀ

" NEUROSCIENCEFrontiersin HUMAN " به چاپ رسیده است. پژوهشگران عضو دانشکدۀ روانشناسی دانشگاه اوتاوا هستند.

به نوشتۀ نشریۀ مزبور، این زن درست پیش از به خواب رفتن وارد حالت خارج از بدن بودن می‎شود و بدن خود را از بالا مشاهده می‎کند. او این کار را از دوران قبل از مدرسه آغاز کرده است. ولی در حال حاضر گاهی به این عمل مبادرت می‎ورزد.

بر طبق نوشتۀ این پژوهشگران، این زن قادر بود خود را در حال چرخش در هوا بر فراز جسم خود که به طور افقی دراز کشیده، ببیند. او گزارش داده بود که گاهی اوقات خود را از بالا تماشا می‎کند ولی از جسم "حقیقی" غیر متحرک خود پیوسته آگاه است.

پژوهشگران قبل و بعد از ورود وی به حالت خارج از بدن از مغز اوfMRI گرفتند تا اثر آن را در مغز مورد بررسی قرار دهند و آن را با حالتی که وارد تخیل به انجام این کار می‎شد مقایسه کنند.

این حالت، ساختۀ ذهن این زن نیست. به طور یقین اتفاقی در مغز او رخ می‎دهد ولی پژوهشگران هنوز نمی‎توانند به طور دقیق بگویند که آن تغییر چیست.

تغییراتی که پژوهشگران مشاهده کردند می‎تواند شبیه حالتی باشد که می‎توان مغز را برای انجام مراقبه تعلیم داد. پژوهشگران حتی گفتند که می‎تواند مانند حالتی باشد که بسیاری از خردسالان قادر به انجام آن هستند و با تمرین می‎توان آن را به دوران بزرگسالی منتقل کرد.

پژوهشگران آن را با حالت سینستزیا – حالتی که می‎توان صدای رنگ‎ها را شنید یا بوی صداها را حس کرد – مقایسه کرده‎اند.


منبع : پژوهشکده علوم شناختی

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 12 + 1 چند است؟

ADVERTISING