آید بهار...

کد خبر 15133 - 1392 12 | تاریخ: 1344 روز پیش-1392/12/24 | ساعت: 14:57

[copy].[1]

آيد بهار و پيرهن بيشه نو شود
نوتر برآورد گل اگر ، ريشه نو شود
زيباست روي كاكل سبزت كلاه تو
زيباتر آن كه در سرت ، انديشه نو شود
ما را غم كهن به مي كهنه بسپريد
به حال ما چه سود اگر ، شيشه نو شود
شبديز ، رام خسرو و شيرين به كام او
بر فرق ما چه فرق اگر ، تيشه نو شود
جان مي‌دهيم و ناز تو را باز مي‌خريم
سودا همان كنيم اگر ، تيشه نو شود
منوچهر آتشی


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 9 + 7 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر