ترجمه آهنگ میتوا از فیلم کبی الویداع نا کهنا

کد خبر 15200 - 1392 12 | تاریخ: 1284 روز پیش-1392/12/25 | ساعت: 00:34

Kabhi-Alvida-Naa-Kehna-4

آهنگ میتوا از فیلم کبی الویداع نا کهنا

جانه هیریه....... راهش رو پیدا میکنه(عشق)

مره من یه بتا ده تو.......قلبم به من بگو

کیس اور چلا هه تو.....به کدام طرف داری میری

کیا پایا نهی تونه.......چه چیزی رو هنوز پیدا نکردی

کیا دوند رها هه تو.......دنبال چی داری میگردی

جوهه انکهی جوهه انسونی .......همه ی نا گفته ها همه ی ناشنیدنی ها چیه ؟

وو بات کیاهه بتا....... حالا رک بگو همه اون ها چیست

میتوا.......معشوقه من

کهه ددکنه توجسه کیا.......طپش های قلبت به تو چه چیزی میگن

میتوا.......معشوقه من

یه خودسه تو ناتو چوپا.......اونا رو از خودت پنهان نکن

جیون دگر مه پریم نگر مه.......در مسیر زندگی در راه عشق

آیان مه گر مه جبسه کویی هه.......در همین حال یک نفر وارد شد

تو سوچوتاهه تو پوچوتا هه.......تو داشتی باخودت فکر میکردی داشتی از خودت میپرسی

جیس کی کمی تی کیا یه وهی هه.......آیا اون همون کسیه که در زندگی کم داشتم

هان یه وهی هه هان یه وهی هه.......بله او همان است  بله او همان است

تو ایک پیاسا اور یه ندی هه.......تو یه تشنه ایی و او یک رودخانه است

کاهه نهی ایس که تو کولکه بتا یه.......پس چرا همه چیز را رو نمیکنی و به او نمیگی

جوهه انکهی جونهه انسونی...

تری نیگاه پاگئی راهه....... چشمانت مقصد را پیدا کردند

پرتو یه سوچه جا اون نا جا اون.......اما تو می اندیشی که بروم یا نروم؟

یه زیندگی جو هنا چه تی تو.......اگه زندگیت داره میرقصه از خوشی

کیون بدیون مه هه تره پائون.......چرا پاهای تو زنجیر شدند

پریت کی هه دون پر ناچ هه پاگل....... با آهنگ عشق برقص ای دیوانه

اود تا گر هه اود نه آنچل....... اگر حجاب تو داره برداشته میشه(پرواز میکنه) بگذار این کار را بکنه

کاهه کویی اپنه کو ایسه تره سایه.......به خودت اجازه نده که در عذاب باشی


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر 3 نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 4 + 7 چند است؟

مطالب تصادفی

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر