ویژگی های آثار شکسپیر

کد خبر 15236 - 1392 12 | تاریخ: 1255 روز پیش-1392/12/25 | ساعت: 11:19

3PortraitSBT [copy]

شکسپیر در 23 آوریل سال 1564 م در استراتفورد، در انگلستان به دنیا آمد و مرگ او در 23 آوریل 1616 م می باشد و در کلیسای « ترینتی» دفن شده است. شاعرانی به بزرگی شکسپیر وجود داشته اند اما هیچ یک مانند او اسرار آمیز نبودند. ابهام در مورد شکسپیر و زندگی او بسیار است. شکسپیر بنیانگذار تراژدی مدرن بعد از رنسانس است. او بیشتر از همه نویسندگان دوره خود همه جنبه های تئاتر را مستقیما تجربه کرده بود. طول زندگی وی با حکومت الیزابت اول و جیمز اول مصادف بوده است.
ویژگیهای آثار شکسپیر
1- شکسپیر داستانهایش را از منابع گوناگون ( تاریخ، اسطوره، افسانه، قصه و نمایشنامه) گرفته است. اما آنچنان فضا و موقعیت دراماتیک برای آنها بوجود آورده است که کاملا برای خود او شده اند.
2- در نمایشنامه های او موقعیتها و شخصیتها همواره بصورتی واضح و روشن در صحنه های ابتدایی ( صحنه اول ودوم) تشریح می شوند و حرکت نمایشی عمل نمایشی، از طریق این موقیعت به شکل منطقی رشد می کند، تحول می یابد و ظاهر می شود.
3- معمولا چند داستان در ابتدای نمایشنامه در هم بافته می شوند تا حدی مستقل از یکدیگر این داستانها به پیش می روند، ولی در نهایت در پایان نمایشنامه به هم متصل می شوند و پیوند می خورند. بطوری که حل یکی از مسائل و نتیجه یکی از داستانها منجر به حل مسئله ای دیگر و سر انجام داستانی دیگر می شود و به همین ترتیب نتیجه نهایی نمایشنامه حاصل می شود. یعنی از طریق یک کثرت آشکار به وحدت می رسد.
4- او در حرکت صحنه آزادانه از زمان و مکان استفاده می کند، معمولا در یک نمایش، ماهها وسالها در مکانی جداگانه سپری می شود تا احساس زندگی در حال تکامل در درون صحنه های نمایشنامه داشته باشیم.
5- بازیگران او در قالب شخصیتهای دقیقی تراشیده شده اند که از نادانی، حماقت تا پادشاهی و قهرمانی و دانایی، از جوانی و بیگناهی تا پیری و فساد تجسم می شوند. نگاه دقیق شکسپیر بر رفتار آدمی و عمل کرد او در دنیا برای همه انسانهای بعد از او هنوز ارزشمند و آموزنده است.
6- دیالوگ شاعرانه و جاندر او هم حالات روحی و روانی عقاید ویژه ای را مطرح می کند و هم زبان تصویری موجز او باعث شکوفایی ذهنیتهای پیچیده ای می شود که موقعیت دراماتیک را بلافاصله با همه هستی پیوند می زند.
7- نمایشنامه های شکسپیر از ساختمان پنج پرده ای برخوردارند و هر پرده ازسه تا هفت صحنه تشکیل شده است.
8- شکسپیر اصول وحدت سه گانه را رعایت نمی کند و انسان گرایی و انسان محوری از دیگر ویژگیهای آثار اوست.


منبع : فرم2آنلاین

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 9 + 7 چند است؟

مطالب تصادفی

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر