آسان است برای من

کد خبر 15266 - 1392 12 | تاریخ: 1346 روز پیش-1392/12/25 | ساعت: 14:02

url [copy]

آسان است برای من
که خیابان‌ها را تا کنم
و در چمدانی بگذارم
که صدای باران را به جز تو کسی نشنود
آسان است
به درخت انار بگویم
انارش را خود به خانه‌ی من آورد
آسان است
آفتاب را
سه شبانه روز، بی‌آب و دانه رها کنم
و روز ضعیف شده را ببینم
که عصا زنان از آسمان خزر بالا می‌رود
آسان است
که چهچه‌ی گنجشک را ببافم
و پیراهن خوابت کنم
آسان است برای من
به شهاب نومید فرمان دهم که به نقطه‌ی اولش برگردد
برای من آسان است
به نرمی آب‌ها سخن بگویم و دل صخره را بشکافم
آسان است ناممکن‌ها را ممکن شوم
و زمین در گوشم بگوید ((بس کن رفیق))
اما
آسان نیست معنی مرگ را بدانم
وقتی تو به زندگی آری گفته‌ای

شمس لنگرودی


منبع : گردآوری از گروه فرهنگ و هنر سه نشانه

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 11 + 10 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر