طالع بینی سال موش

کد خبر 15505 - 1392 12 | تاریخ: 1345 روز پیش-1392/12/27 | ساعت: 00:49

خوشگذران،‌ گمراه كننده و خودخواه
موش با ويژگي هاي جذابيّت و خشونت زاده شده است و در نگاه اول، شوخ طبع و متعادل به نظر مي رسد؛ اما فريب او را نخوريد؛ چون خشونت و نا آرامي در پس اين چهره خونسرد پنهان است. اگر مدتي با او همنشين يا همسفر شويد، به پريشان حالي، عصبانيت و تند خويي او پي خواهيد برد.

موش هميشه آشفته، ناراضي و گاهي عصبي است و همواره بنا را بر گله و شكايت مي گذارد.

موش فعاليت گروهي را دوست دارد، اهل معاشرت و اجتماعي است؛ اما چون اغلب اطرافيانش اهل هياهو و ياوه گويي هستند، دوستان كمي دارد. او موجودي تودار است، عادت به خودخوري دارد؛ لذا به كسي اعتماد نمي كند.

افزون بر اين ها،‌موش نيك بخت و فرصت طلب است و همواره از همه چيز و همه كس به نفع خود استفاده مي كند. او پدر و مادر، دوستان و نزديكان،‌داراي خود و ديگران و حتي جذابيت فوق العاده اش را براي رسيدن به اهداف خود وسيله قرار ميدهد.

موش نمي تواند ميل به قمار بازي و پرخوري را در خود مهار كند؛ ولي البته وجود اين حالات را انكار مي كند. هر چند سرزنده به نظر مي رسد؛ ولي در اين ترس به سر مي برد كه روزهاي پيري اش را چگونه بايد بگذراند. با وجود اين كه هميشه در زمان حال زندگي مي كند،‌ براي دوران كهنسالي خود خيال هايي دارد.

خانم موش ها نيز معمولا به ذخيره سازي بيش از حدّ مواد غذايي مي پردازند؛ هر چند به دليل پرخوري،‌تمام آنها را خيلي زود مصرف مي كنند. هميشه مي توان آنها را در تقّلا براي خريد كالاهاي تجملي و غير ضروري به اميد سود بردن، ديد.

موش اغلب خيالباف و گاه خلاق است. او در عيب جويي سر آمد همه است و ديگران دوست دارند به نصايحش گوش فرا دهند اما با زياده روي او، از اين ميل و رغبت كاسته مي شود. حتي بعضي موش ها چنان فريفته اين اشتياق شنوندگان مي شوند كه در نهايت همه چيز را نابود مي كنند.

موش گاهي بي چشم و رو و پست؛‌ولي در عين حال راستگوست. او هر كاري را تا پايان دنبال مي كند؛ حتي اگر بداند كه شكست خواهد خورد و پاياني تلخ در انتظار اوست. اگر بتواند بر احساس نارضايتي هميشگي و علاقه بيش از حد خود به ابن الوقت بودن غلبه كند، موفق خواهد بود.

موش صرف نظر از اين كه به چه كاري بپردازد - ترجيح مي دهد به جاي تكيه بر فعاليت جسماني با فكر و زيركي خود امرار معاش كند. او دوست دارد از حاصل زحمات ديگران استفاده كند، نه دسترنج خود؛ بي درنگ خرج مي كند و اگر به كسي پول قرض بدهد، بدش نمي آيد سود آن را بگيرد.

چهره منفي و شيطاني موش به صورت يك شيّاد، مفت خور، نزول خوار و شايد هم صاحب بنگاه كار گشايي تصوير مي شود. تن پروري و علاقه به زندگي راحت و بي دردسر براي بعضي موش ها مايه پشت گرمي است، شايد به همين دليل، آنان در تجارت و سياست موفق هستند! در عين حال،‌ موش توانايي آن را دارد كه يك رشته هنري را با موفقيت پيگيري كند. او بيشتر مي كوشد تا انديشه اش را به كار گيرد تا اين كه به كارهاي بدني بپردازد.

با اين كه موش موجودي سود جوست ؛ ولي به وقتش بسيار احساساتي ميشود . اگر عاشق كسي باشد- حتي اگر اين عشق دو جانبه نباشد- دين ودنيا را به نگاهي مي بازد و به راحتي عنان اختيار خود را به دست دل مي سپارد وچه بسا كارش به قمار، باده نوشي ،كفر، دنيا پرستي و عاشق پيشگي بكشد.

از نظر روابط عاطفي و احساسي، بهتر است موش با كسي كه در سال اژدها به دنيا آمده رابطه برقرار كند؛ در اين صورت قدرت و آرامش اژدها با زيركي موش به خوبي سازگار مي شود. گاو نيز مي تواند براي موش يار خوبي باشد. او در كنار گاو احساس امنيت مي كند و اطمينان خاطر كافي را به دست مي آورد.

ميمون موش را افسون مي كند؛ حتي اگر موش آمادگي و توان پذيرش اين حالت را نداشته باشد. آقاي موش با نااميدي و ديوانه وار عاشق خانم ميمون مي شود. خانم ميمون نيز از شيفتگي و آشفتگي موش لذت مي برد.

موش حتماً بايد از اسب حذر كند؛ زيرا اسب استقلال طلب و كله شق است و نمي تواند روحيه سود جويانه موش را تحمل كند. خدا آن روز را نياورد كه آقاي موش با خانم اسب آتش ازدواج كند! جاي شكرش باقي است نماد اسب آتشين هر شصت سال يك بار تكرار مي شود ( سال هاي 1258 و 1345 ) و همين امر، امكان بروز خطر را كاهش مي دهد. موش بايد از گربه نيز دوري كند. دليل آن هم واضح است.

موش دوران كودكي شاد و راحتي دارد؛ ولي در جواني، به رغم آسودگي نسبي، ممكن است زندگي پر ماجرا و پر دردسري داشته باشد و حتي دچار ضرر و زيان مالي و شكست در عشق شود؛ اما در دوران سالخوردگي زندگي راحت و آرامي مطابق با آرزويش خواهد داشت.

فصل تولد نيز در چند و چون سرنوشت موش تاثير بسزايي دارد. موش متولد تابستان خوش اقبال تر است؛ زيرا در تابستان انبارها پر از آذوقه اند؛ اما موش متولد زمستان بايد براي يافتن غذا، تا آخر عمر تقلا كند و خطرات احتمالي اين كار را نيز به جان بخرد كه زندگي انساني به صورت زنداني شدن يا مرگ ناگهاني نمود پيدا مي كند.

افراد مشهور متولد سال موشدر اينجا نخستني نكته اي كه جلب توجه مي كند كثرت نويسندگان مشهوري است كه در اين سال زاده شده اند. برگزيده آنان عبارتند از:

شكسپير ، راسين، جرج ساند، تولستوي، دوفو، ژول ورن، دوده، كاترين منسفلد، شارلوت برونته، آنتوان دوسنت اگزوپري و اوژن يونسكو.

چنين تعداد انبوهي از نويسندگان مشهور را فقط در ميان متولدان سال موش مشاهده مي كنيم، البته نويسندگان متولد سال مار بيشتر در فلسفه مهارت دارند و اين به موش هايي كه ذوق نويسندگي دارند اميدواري مي دهد.

همچنين در بين متولدان سال موش به افرادي همچون موزارت، لويي آرمسترانگ و شواليه موريس بر مي خوريم كه تعجب آور است. شايد فكر كنيد كه شارلوت كودي و ماتاهاري در سال ببر به دنيا آمده باشند. اما آنان نيز متولد سال موش هستند و مانند موش ها به تله افتاده اند !

از سوي ديگر، لوكرس بورژيا ابعاد منفي شخصيت موش را نمايان مي كند.

ديگر متولدان سال موش عبارتند از:

وينستون چرچيل، پابلو كازالس ( نقاش معروف )، هانري تولوزلوترك، هيملر و انوخ پاول.

مشاغل مناسب متولد سال موشمغازه دار، سمسار، فروشنده دوره گرد، حسابدار، كارمند رسمي ( عالي رتبه يا جزء )، مدير تبليغات، روزنامه نگار، تاجر ( يا شايد: ) موسيقيدان، نقاش، نويسنده ( يا حتي: ) صاحب بنگاه كارگشايي، رباخوار،‌كلاه بردار و منتقد !!

متولدين ماههاي سال موش

فروردين

موش به تله افتاده! او بسيار ستيزه جو و تند خوست.

ارديبهشت

موش افسونگر و جذّاب!

خرداد

موش شكست ناپذير! او از هر تله اي فرار مي كند.

تير

موش خيالباف! قصرهايي كه او در آسمان ساخته ولخرج بودنش را ثابت مي كند.

مرداد

موش عجيب و غريب! او با خود در كشمكش است. بايد بيشتر مواظب باشد!

شهريور

موش آزمايشگاهي! او سرانجام راه خود را در پيچ و خم هاي زندگي پيدا خواهد كرد.

مهر

موش صلح جو! حالت تهاجمي او تعديل شده است.

آبان

موش خطرناك! او هر چه را كه سر راهش قرار گيرد، نابود مي كند!

آذر

موش فعال! او در هر كاري، حتي صرفه جويي، موفق است.

دي

موش اخمو و عبوس! مشكل مي توان او را به دام انداخت.

بهمن

موش روشنفكر! نويسنده اي توانا و با نفوذ.

اسفند

موش خلاق! او از عهده هر كاري حتي اگر اشتباه باشد، بر مي آيد.

 

رابطه عاطفي ( زن ) متولدين سال موش

موش

عشق دو موش به يك ديگر، با ظرافت خاصي همراه است. چه رابطه عاشقانه اي! به اين ترتيب، ديگران بايد ماست ها را كيسه كنند

گاو

از اين بهتر نمي شود! خوشبختي و لذت كامل و البته بدون مزاحم! موش در صلح و آرامش زندگي خواهد كرد.

ببر

بد نيست؛ البته با وقتي كه موش به ببر اجازه پرداختن به ماجراجويي هايش را بدهد؛ در اين صورت، اين دو هيچ مشكلي با هم نخواهند داشت.

گربه

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زيرا گربه دوست دارد به اصل و ذات خود بازگردد و مشكل مي تواند وسوسه نابود كردن موش را ناديده بگيرد.

اژدها

خوب است. موش ممكن است به درد اژدها بخورد و اژدها اين را مي پذيرد.

مار

در يك كلام، اين ارتباط، بازي با دم شير است؛ اما موش كوركورانه عاشق مار مي شود!

اسب

نه! مشكلات عاطفي زيادي ايجاد مي شود. اين رابطه پايان خوشي نخواهد داشت.

بز

به امتحانش نمي ارزد! حس كنجكاوي شما بلاي جانتان خواهد شد.

ميمون

يكي از بهترين رابطه هاست. خانم موش، آقاي ميمون را پرسش مي كند. زندگي شادي در انتظار آنهاست.

خروس

اين رابطه به شكست مي انجامد و هر دو سيه روز خواهند شد.

سگ

چرا كه نه؟ موش مي تواند كمي عقلانيت و واقع گرايي به دنياي خيالي و آرمان گرايانه سگ ارزاني دارد.

خوك

خوب است. به شرط آن كه موش پرخاشگري نكند؛ زيرا خوك طرفدار خشونت نيست.

 

رابطه دوستي متولدين سال موش با سالهاي

موش

خوب است، اما هيچ يك از آنان نمي تواند در برابر وسوسه و توطئه چيني ديگري پايدار كند.

گاو

بد است. آنها چيز زيادي براي گفتن به يك ديگر ندارند

ببر

حرفش را هم نزنيد! ببر ايده آليست و موش گرايشاتي كاملاً مادي دارد.

گربه

هيهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هيچ وجه دوستانه نيست.

اژدها

امكان پذير است؛ اين دو، قدر يك ديگر را مي دانند و موش به آن فكر نمي كند كه در پرتو درخشندگي اژدها خودنمايي كند.

مار

بدك نيست! هر دو حرف هاي زيادي براي گفتن به يك ديگر دارند كه آكنده از غيبت و شايعه پراكني است.

اسب

حرفش را هم نزنيد! آنها با يك ديگر سازش نمي كنند.

بز

اين دوستي ناپايدار مانند برق گذراست.

ميمون

بله؛ اما هميشه به خرج موش.

خروس

دوستي اين دو در حد آشنايي و بسيار سطحي خواهد بود.

سگ

نه، اهداف موش براي سگ بي ارزش است.

خوك

دو دوست خوب كه از بودن در كنار هم لذت مي برند و خوشحالند. پرخاشگري موش بر خوك تاثير نمي گذارد.

 

رابطه شغلي متولدين سال موش با سالهاي

موش

هيچ كدام حاضر نمي شوند خطر سرمايه گذاري را به جان بخرد. عاقبت يا به دام رباخوران مي افتند و يا ورشكسته و زنداني مي شوند.

گاو

گاو شم تجارت ندارد. او فقط فرمان مي دهد، اما فكر مي كند كار اصلي را انجام داده است.

ببر

موش اگر چه منفعت طلب است؛ ولي خوشبختانه راستگو و باوفاست؛‌در غير اين صورت، ببر ميدان را خالي مي كرد!

گربه

سر و كار پيدا كردن با گربه، به ويژه براي موش، هولناك است.

اژدها

تا زماني كه اژدها رئيس باشد، كارها به خوبي پيش خواهد رفت.

مار

آواي دهل شنيدن از دور خوش است!

اسب

شراكت اين دو امكان پذير نيست. آنها علاقه اي به هم ندارند و براي آزار يكديگر دست به هر كاري مي زنند.

بز

بز مي تواند ديدگاه ها و نظرات هنري خود را با موش در ميان بگذارد؛ اما آيا موش راه استفاده از آنها را مي داند؟

ميمون

بله، اما موش بايد جلوي خودش را بگيرد و كوركورانه ميمون را تحسين نكند.

خروس

ورشكستگي. اين دو شركاي تجاري خوبي نيستند.

سگ

اگر چه سگ واقع بين است، ولي در مقايسه با موش پول دوست و آرمانگرا محسوب مي شود.

خوك

موش مي كوشد با نيرنگ، سر خوك كلاه بگذارد؛ اما در امور تجاري بخت هميشه با خوك يار است.

 

ارتباط ميان پدر و مادرمتولد سال موش و فرزندان متولد سال :

موش

اندكي درگيري و بگو مگو خواهند داشت، اما در نهايت، با يك ديگر خوب كنار مي آيند.

گاو

خوب است. گاو به حرف ها و نصايح موش توجه مي كند.

ببر

موش پدر نمي تواند براي بچه ببر مفيد باشد.

گربه

موش ها از بچه گربه خود مي ترسند و حق هم دارند!

اژدها

موش پدر و مادر مقهور اژدها مي شوند و اژدها با فخر بر آنها منّت مي گذارد.

مار

مار با دلربايي و مهرباني هر كاري را كه دوست داشته باشد، انجام مي دهد.

اسب

اسب از خانواده گريزان است و در جواني خانه را ترك مي كند، زيرا پدر و مادرش به شدت باعث اذيت و آزار او مي شوند.

بز

واي! ... اما موش پدر هميشه ديدگاه هاي دختر خود را درك مي كند.

ميمون

موش ها بچه ميمون ها را بيش از حد دوست دارند و لوس باز مي آورند؛ به خصوص اگر بچه پسر و مادر موش باشد.

خروس

بحث و جدل هاي زيادي پيش خواهد آمد؛ اما عاقبت، با هم كنار مي آيند. خروس بچه بسيار خوبي است.

سگ

هرگز به درك كامل نمي رسند؛ زيرا هيچ وجه مشتركي با هم ندارند. با اين همه سگ، طبق معمول وظايفش را انجام خواهد داد.

خوك

آنها با هم ساخت و پاخت مي كنند، به خصوص پدر موش و دختر خوك. خشونت موش كمي تقليل مي يابد.


منبع : پرشین فال

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 12 + 5 چند است؟

ADVERTISING