تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی رفتارهای کارآفرینانه

کد خبر 15590 - 1392 12 | تاریخ: 1341 روز پیش-1392/12/27 | ساعت: 22:39

كارآفرينی ريشه‌ای به درازای تاريخ بشر دارد. با اين وجود توجه آكادميك به مفاهيم اين دانش سابقه‌ی چندانی ندارد. يكي از مسائل مطرح در اين حوزه، جايگاه آموزش كارآفرينی و از جمله مسائل مطرح درباره اين آموزش‌ها نحوه ی ارزيابی اثربخشی آن‌ها است. با وجود تحقيقات متنوعی كه در حوزه ی مزبور انجام شده و الگوهای متنوعی كه در اين زمينه ارائه شده‌اند، هنوز يك اجماع جهانی در اين باره حاصل نشده است. به همين دليل تحقيق درباره‌ی آن هم چنان ادامه دارد.
در اين پژوهش پس از بيان تاريخچه و كليات علم كارآفريني، به بحث درباره برنامه‌های آموزشی به عنوان يكي از راه‌كارهای توسعه و ترويج كارآفرينی پرداخته شده و اهداف مطرح در آموزش آن و نحوه ی ارزيابی تأثير برنامه‌ی آموزشی در مطابقت با اهداف مزبور مرور شده و در نهايت برنامه آموزش كارآفرينی وزارت كار و امور اجتماعی در قالب يك مطالعه ی موردی، از منظر تأثير بر رفتارهای كارآفرينانه بررسی شده است.

 برای دانلود مقاله کلیک کنید


منبع : مرکز کارآفرینی شریف

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 19 + 9 چند است؟

ADVERTISING