بیماری با اثر خوب!!!

کد خبر 15617 - 1392 12 | تاریخ: 1345 روز پیش-1392/12/28 | ساعت: 09:41

 

اواسط سال ١٩٧٠ ، "استفن هاوکینگ" که با وجود بیماری فلج تدریجی، خودش را برای تز دکترایش آماده می کرد، شنید که پزشکی گفت فقط دو سال دیگر زنده خواهد ماند.

فکر کرد: "خوب، دیگر لازم نیست به مسائلی مانند بازنشستگی و پرداخت صورت حساب ها فکر کنم. پس می توانم سعی کنم کیهان را بفهمم."

بیماری به سرعت پیش می رفت و مجبور شد فرمول های ساده ای اختراع کند تا در کمترین زمان ممکن، تمام افکارش را خلاصه کند.

دو سال و نیم گذشت، بیست سال گذشت، و هاوکینگ هنوز زنده است. می تواند افکار انتزاعی اش را با کامپیوتری نصب شده بر صندلی چرخدارش، منتقل کند و این کامپیوتر فقط پنجاه کلمه دارد. او کتاب کلاسیک " تاریخ کوتاه زمان" را نوشت و تاثیر عمیقی بر فیزیک مدرن گذاشت.

بیماری، به جای اینکه او را بی فایده کند، باعث شد شیوه ی استدلالی جدیدی را کشف کند.

اواسط سال ١٩٧٠ ، "استفن هاوکینگ" که با وجود بیماری فلج تدریجی ، خودش را برای تز دکترایش آماده می کرد ، شنید که پزشکی گفت فقط دو سال دیگر زنده خواهد ماند .

فکر کرد : "خوب ، دیگر لازم نیست به مسائلی مانند بازنشستگی و پرداخت صورت حساب ها فکر کنم . پس می توانم سعی کنم کیهان را بفهمم ."

بیماری به سرعت پیش می رفت و مجبور شد فرمول های ساده ای اختراع کند تا در کمترین زمان ممکن ، تمام افکارش را خلاصه کند .

دو سال و نیم گذشت ، بیست سال گذشت ، و هاوکینگ هنوز زنده است . می تواند افکار انتزاعی اش را با کامپیوتری نصب شده بر صندلی چرخدارش ، منتقل کند و این کامپیوتر فقط پنجاه کلمه دارد . او کتاب کلاسیک " تاریخ کوتاه زمان" را نوشت و تاثیر عمیقی بر فیزیک مدرن گذاشت .

بیماری ، به جای اینکه او را بی فایده کند ، باعث شد شیوه ی استدلالی جدیدی را کشف کند .


منبع : فیض گل

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 15 + 4 چند است؟

ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر