بیماری با اثر خوب!!!

کد خبر 15617 - 1392 12 | تاریخ: 949 روز پیش-1392/12/28 | ساعت: 09:41

 

اواسط سال ١٩٧٠ ، "استفن هاوکینگ" که با وجود بیماری فلج تدریجی، خودش را برای تز دکترایش آماده می کرد، شنید که پزشکی گفت فقط دو سال دیگر زنده خواهد ماند.

فکر کرد: "خوب، دیگر لازم نیست به مسائلی مانند بازنشستگی و پرداخت صورت حساب ها فکر کنم. پس می توانم سعی کنم کیهان را بفهمم."

بیماری به سرعت پیش می رفت و مجبور شد فرمول های ساده ای اختراع کند تا در کمترین زمان ممکن، تمام افکارش را خلاصه کند.

دو سال و نیم گذشت، بیست سال گذشت، و هاوکینگ هنوز زنده است. می تواند افکار انتزاعی اش را با کامپیوتری نصب شده بر صندلی چرخدارش، منتقل کند و این کامپیوتر فقط پنجاه کلمه دارد. او کتاب کلاسیک " تاریخ کوتاه زمان" را نوشت و تاثیر عمیقی بر فیزیک مدرن گذاشت.

بیماری، به جای اینکه او را بی فایده کند، باعث شد شیوه ی استدلالی جدیدی را کشف کند.

اواسط سال ١٩٧٠ ، "استفن هاوکینگ" که با وجود بیماری فلج تدریجی ، خودش را برای تز دکترایش آماده می کرد ، شنید که پزشکی گفت فقط دو سال دیگر زنده خواهد ماند .

فکر کرد : "خوب ، دیگر لازم نیست به مسائلی مانند بازنشستگی و پرداخت صورت حساب ها فکر کنم . پس می توانم سعی کنم کیهان را بفهمم ."

بیماری به سرعت پیش می رفت و مجبور شد فرمول های ساده ای اختراع کند تا در کمترین زمان ممکن ، تمام افکارش را خلاصه کند .

دو سال و نیم گذشت ، بیست سال گذشت ، و هاوکینگ هنوز زنده است . می تواند افکار انتزاعی اش را با کامپیوتری نصب شده بر صندلی چرخدارش ، منتقل کند و این کامپیوتر فقط پنجاه کلمه دارد . او کتاب کلاسیک " تاریخ کوتاه زمان" را نوشت و تاثیر عمیقی بر فیزیک مدرن گذاشت .

بیماری ، به جای اینکه او را بی فایده کند ، باعث شد شیوه ی استدلالی جدیدی را کشف کند .


منبع : فیض گل

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 17 + 3 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر