استراتژی اقیانوس آبی

کد خبر 15643 - 1392 12 | تاریخ: 1253 روز پیش-1392/12/28 | ساعت: 15:20

نام کتاب: استراتژی اقیانوس آبی
نویسنده: دبلیوچان کیم و رنه مابورنیا
مترجم: علیرضا پورممتاز
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 320

درباره کتاب:
این کتاب چهارچوب تحلیل و ابزارهای تدوین استراتژی اقیانوس آبی را به دست می‌دهد. شش اصلی که برای استراتژی اقیانوس آبی در این کتاب تبیین می‌شود، در تمام صنایع قابل استفاده هستند. استراتژی اقیانوس آبی در فضایی با رقابت کمتر و سودآوری بالاتر تعریف می‌شود و کتاب حاضر با زبان ویژه‌ای که دارد، می‌تواند مدیران را به این فضای جدید هدایت کند.

فهرست مطالب کتاب:
خلق اقیانوس‌های آبی
ابزارهای تحلیلی و چارچوب‌ها
تجدید ساختار مرزهای بازار
تمرکز روی تصویر کلان و نه اعداد
رسیدن به مرزی فراتر از تقاضای موجود
رعایت ترتیب استرتژی درست
غلبه بر موانع کلیدی سازمانی
اجرا را در درون استراتژی جای دهید
b1_101_1022 Copy 


منبع : مرکز کارآفرینی شریف

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 3 + 5 چند است؟

مطالب تصادفی

ADVERTISING

مطالب مرتبط کسب و کار