الفبا طبیعت

کد خبر 15951 - 1393 01 | تاریخ: 949 روز پیش-1393/01/02 | ساعت: 13:52

  هنرمندی به نام Charles Joseph Hullmandel با استفاده از طراحی مناظر و طبیعت حروف الفبا زیبایی را خلق کرده است.

yDRZZjYEZtnh8k0rgvS9syDid0qM2R4aEGfpLI8VHKhKZvqZ1WqeHi21x6v9pdHu3RAOq0kl2xR7diXrlgXZzrd157hpZhH2e1y0WM5miVNtgh6DHB9AFxcE

A8NHvN9JLiAyK2DI5jVGFu6yCi2seSrAw91iiuzWpjp8FGhQSivCfLL70BwdGGMkU0d84RsGAgSunj9bapOPRRQUxK9Utnu3R0H9jOdINgAI4jy4cLCLMXoWYOQuG4ymWH5mFShMhr8z


منبع : topnop

ارسال نظرات

userPhoto 3Neshaneh
جمع 6 + 7 چند است؟

تک نشانه

take neshaneh logo
3Neshaneh Reportatge
مهدی فضلعلی
021-77449301
info@mehdifazlali.com
مهدی فضلعلی هنرمندی شاخص در پتینه
مهدى فضلعلى متولد سال ١٣٥٨ فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتى است. او کار هنری خود را از سال 77 از طریق همکارى با استادان ...


ADVERTISING

مطالب مرتبط فرهنگ و هنر